top of page

Udržitelnost je dlouhodobý koncept, říká generální ředitel Lidl Česká republika

Společnost Lidl Česká republika vydala již druhý nefinanční report o svém pojetí udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Zpráva mapuje roky 2019 a 2020 a poskytuje svým stakeholderům transparentní a srozumitelná data o všech potenciálních tématech udržitelnosti v oboru maloobchodního prodeje.

 

„Zpráva o udržitelném rozvoji je transparentní přehled o našem byznysu i našich hodnotách. O tom, jak vnímáme naši roli a odpovědnost. Čeho chceme dosáhnout. Co se nám daří. A kde ještě splněno nemáme. Zpráva je důležitá nejen pro vnější prostředí – dodavatele, neziskový sektor, veřejnou správu či média. Je to poctivá reflexe pro nás samotné, pro naše týmy, pro naši firemní kulturu. Aby naši lidé věděli, co jsme jako firma zač a že má smysl pro takovou firmu pracovat,“ říká k vydání druhé zprávy, která je dostupná ZDE generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Pavel Stratil.


Zpráva staví na základních hodnotách společnosti Lidl, což se projevuje v její podobě i jejím rozvržení. Opírá se přitom o své pilíře společenské odpovědnosti (sortiment, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost), které zasazuje do čtyř na sebe navazujících fází hodnotového řetězce. Jednotlivé kapitoly zprávy přitom čerpají z rozsáhlého dotazování nejdůležitějších zájmových skupin, které proběhlo na podzim 2020.


Jedná se již o druhý nefinanční report české maloobchodní jedničky. „První zprávu jsme vydali v roce 2019. Slíbili jsme, že budeme vydávat zprávy o udržitelném rozvoji v dvouletých cyklech. Po dvou letech jde tedy o první všestranný navazující dokument. Členění zprávy se i nadále opírá o posloupnost tvorby hodnoty – od zdrojů přes dodavatelský řetězec a náš provoz až po zákazníka, jak ji stanovuje model odpovědnosti Lidl. V jednotlivých pasážích pak rozebírá témata, kde dochází k interakci podnikání Lidlu s vnějším prostředím. Soulad našich dat s mezinárodním standardem GRI byl externě auditován. Ale hlavně – zpráva není účetní cvičení. Je to nástroj budování důvěry,“ popisuje Pavel Stratil.Zpráva má čtyři kapitoly – Přírodní zdroje, Dodavatelský řetězec, Provoz a Zákazníci. V nich se mohou čtenáři seznámit i mimo jiné s informacemi z oblasti odpovědné tvorby sortimentu. Zpráva informuje například o rostoucím zastoupení certifikovaných výrobků v sortimentu, ale také o plnění cílů, které Lidl definoval v Zásadách udržitelného nákupu. Například již nyní obsahují všechny výrobky privátních značek Lidlu výhradně certifikované kakao.


Oproti Zprávě o udržitelném rozvoji z roku 2019 je patrný také pokrok Lidlu v oblasti odpadového hospodářství. K dalšímu zpracování předává Lidl 90,6 % odpadu (oproti 86 % z roku 2018), do konce obchodního roku má za cíl toto množství navýšit na 95 %. V reportu nechybí ani informace o dosavadních úspěších týkajících se redukce plastů v obalech výrobků privátních značek. Zpráva reflektuje i události roku 2020, kdy celá společnost čelila novým výzvám kvůli pandemii Covid-19. „Byla to především prověrka našich týmů. Patřili jsme k těm provozům v naší zemi, které pracovaly nepřetržitě. Naší úlohou bylo vlastně „jenom“ dostát našim hodnotám a našemu poslání – být tu pro naše zákazníky, aby mohli mít jistotu, že si i přes „lockdown“ budoumoci bezpečně nakoupit. Jsem proto hrdý na náš tým, že v této zkoušce se ctí obstál. Myslím, že z tohoto pohledu covid-19 odhalil či zvýraznil všechny úzké vazby, jimiž se naše podnikání pojí k celé naší republice,“ vysvětluje situaci Pavel Stratil.


Podle generálního ředitele čekají Lidl ještě mnohé výzvy. „Chceme pokračovat v takových změnách sortimentu, které dále rozšíří nabídku, pokud jde o čerstvost, lepší výživové vlastnosti i udržitelnost a etický původ výrobků. Trend rozšiřování nabídky bio a dalších certifikovaných výrobků bude pokračovat. Stejně tak výrobků vycházejících vstříc speciálním výživovým potřebám. Budeme dále pracovat na snížení obalové zátěže. Výzvou bude i rostoucí tlak na recyklovatelnost plastových obalů. Určitě budeme chtít pokročit v rozšíření nabídky obalů, které svými vlastnostmi umožní označení logem Balíme zodpovědně,“ uzavírá Pavel Stratil k dalšímu výhledu.


Zpráva o udržitelném rozvoji společnosti Lidl je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI a opírá se také o Agendu pro udržitelný rozvoj OSN, jejíž součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Vybrané ukazatele zprávy ověřil nezávislý auditor. Zpráva rovněž získala ocenění v ratingu TOP odpovědná firma v kategorii Reporting.

Comments


bottom of page