top of page

Udržitelné financování jako hnací síla pozitivních změn

Udržitelnost ve finančním segmentu je v posledních letech velmi diskutované téma. Zástupci finančních institucí během streamu v rámci projektu [ta] UDRŽITELNOST probírali, proč je udržitelnost z jejich pohledu důležitá nebo jak se projevuje v inovacích. Hosty debaty byli Blanka Beranová z ČSOB, Radim Krejčí z Portu a Karel Kotoun z Accenture.


 

‚‚Udržitelnost dlouhodobě byla ve finančním sektoru klíčová, nejen v rámci našich CSR politik, ale i odpovědných politik financování. Standardně jako finanční instituce zadržujeme část svého zisku a alokujeme ji do charitativních aktivit - enviromentálního nebo sociálního charakteru, kdy pomáháme potřebným,’’ říká Blanka Beranová, manažerka zodpovědná za řízení Sustainable aktivit v rámci skupiny ČSOB.


S tématem udržitelnosti není pozadu ani společnost Portu. Jako privátně vlastněná firma ji ale řeší jinak než banky. Jedná z pohledu, jakým směrem chtějí jít majitelé firmy. ‚‚Obrovské téma je pro nás investování do udržitelných produktů našich klientů. Portu je společnost velmi orientovaná na své klienty. Poptávka po ESG investicích do udržitelnosti velmi roste,’’ říká Radim Krejčí, Head of Portu.


Udržitelné financování je postaveno na tom, že zohledňuje takzvané ESG faktory při rozhodování o investicích. V souhrnu jde o environmentální faktory (E), faktory udržitelného systému správy a řízení společností (G) a sociální faktory (S).


Vlak s ESG investicemi si nenechává ujet ani globální společnost Accenture. A právě na sociální faktory dává největší důraz. ‚‚Jsme firma hlavně o lidech. Investovali jsme během covidu do mentálního zdraví našich zaměstnanců, vybavení home office, postarali jsme se o lekce online jógy. Zavedli jsme i returnships, což je podpora lidí v důchodu nebo těch, kteří jsou dlouho z oboru a chtějí se vrátit. Hlavní přidaná hodnota Accenture je multiplikační efekt, díky službám které nabízíme klientům, jsme schopni ovlivnit jiné aktivity,’’ říká Karel Kotoun, senior manažer Accenture. V oblasti inovací produktu vidí udržitelnost jako skvělou příležitost pro cirkulární ekonomiku a práci s daty.


Podle ČSOB ale právě málo dostupná nebo neexistující data představují největší problém. ‚‚Tento systém se musí ihned napravit. V ČR jsme velice pozadu v proaktivní osvětou a komunikací s vládou, kdy toto téma bylo velmi potlačováno a relativně negativně nahlíženo. Sice jsme podepsali Green Deal, ale nikdo ho ve výsledku nedoporučuje, pouze kritizuje,’’ říká Blanka Beranová. ČSOB se zároveň snaží zamezit green washingu. ‚‚Od 1. 1. jsme změnili názvosloví. Produkty které jsme nazývali zelené, teď budeme nazývat úsporné. Jelikož nedokážeme se stoprocentní jistotou zajistit, kvůli nedostatku dat, že jsou sladěny s taxonomií EU. Udržitelné se bude nazývat pouze to, co je v souladu s evropskou taxonomií. Zohledňujeme tak ESG rizika a budujeme nástroje, jako je například kalkulačka na CO2, pro zjištění vaší uhlíkové stopy,’’ dodává Blanka Beranová.


Výhledy do budoucna jsou vcelku pozitivní, protože se mění poměr mezi investory, kteří skutečně chtějí investovat udržitelně, a těmi, kteří z nějakého legislativního nebo společenského důvodu musí. ‚‚Zájem o ESG investování roste hlavně u mladé evropské generace, která chce investovat udržitelně,’’ uvádí Radim Krejčí.


Klíčový je přitom vlastní přístup každého hráče na trhu. ‚‚Portu je malá firma. O témata se staráme přirozeně a dlouhodobě bez nějaké regulace. Snažíme se být nejzelenější. Jako příklad je i sídlo naší firmy, která sídlí v Green Line budově, kde máme například včely na střeše. Naši majitelé to předpokládali dlouho, snad ještě dříve než s tím přišla EU. V tomhle je naše uhlíková stopa velmi malá,’’ říká Radim Krejčí.


Záznam z živého streamu projektu [ta] UDRŽITELNOST můžete zhlédnout zde.

Comments


bottom of page