top of page

V Cannes byly poprvé uděleny ceny Global ESG Awards


global ESG awards

První laureáti převzali na realitním veletrhu MIPIM v Cannes ceny Global ESG Awards. Ocenění, které má upozornit na zajímavé inovace v oblasti realit a stavebnictví, se udílelo v šesti kategoriích a odnesly si je převážně mladé firmy.

 

Ocenění Global ESG Awards bylo vytvořeno s cílem ocenit novátorskou práci společností a jednotlivců v oblasti stavebnictví a trhu nemovitostí. Hlediska ESG ve stavebnictví a realitách zahrnují celou škálu postupů zaměřených na snižování dopadu na životní prostředí, podporu sociální odpovědnosti a zajištění etického řízení firem. Tyto faktory získávají na důležitosti, aby si firmy udržely konkurenceschopnost, přilákaly investory a splnily očekávání stále uvědomělejšího trhu. Vznik cen Global ESG Awards iniciovalo zájmové sdružení EUBIN (European Building Inovation Network).


Vítězové jednotlivých kategorií byli vybráni z celkem 180 projektů. Oficiální porota sestavená z odborníků z celého světa provedla 2 177 hodnocení a o výsledcích rozhodlo 6 801 hlasů veřejnosti.

Šest kategorií zahrnovalo širokou paletu aspektů souvisejících s agendou ESG a udržitelností: Compliancy Award (za řešení, které vede k co nejrychlejšímu souladu s předpisy) získala francouzská společnost Deepki, která se zabývá plnoformátovým poradenstvím v oblasti zelené transformace realitního odvětví. EcoBalance Award (za nejlepší řešení v oblasti změny klimatu a znečištění životního prostředí) putovala do Německa za firmou aedifion, jež správcům realit pomáhá s přechodem na efektivnější provoz budov.


V další kategorii nazvané Aqua Biodiversity Award (za nejlepší řešení v oblasti vodních a mořských zdrojů, biologické rozmanitosti a ekosystémů) uspěla švýcarská společnost Droople, která se specializuje na zavádění chytrých nástrojů do oblasti hospodaření s vodou. Cenu s názvem Resource Excellence Award (za nejlepší řešení v oblasti využívání zdrojů a oběhového hospodářství) získala německá společnost Concular, jejímž cílem je proměna realitního trhu a stavebnictví v obory využívající v maximální míře principy cirkulární ekonomiky.

Nejlepší řešení pro vytváření komunit (cena CommuniCare Impact Award) má podle poroty a hlasujících nizozemská firma Chainels. Její stejnojmenná aplikace slouží sdílení zkušeností nájemníků a také usnadňuje komunikaci mezi majiteli realit a jejich uživateli. Nejvýraznější osobností v oblasti ESG (ESG Leadership Award) pak byla zvolena Aleksandra Njagulj, globální šéfka pro ESG v realitách britské DWS Group.


Ocenění Global ESG Awards chce podporovat vynalézavost PropTech, CleanTech, ConTech a dalších nadšených inovátorů v oblastech stavebnictví a realitního průmyslu. Svou pozornost proto upírá na mladé inovační společnosti, které vyvíjejí a nabízejí potřebná řešení pro stavebnictví a realitní sektor a chce pomoci jejich rychlejšímu prosazování do praxe.


Iniciátor Organizace EUBIN si klade za cíl propojovat lidi a jejich znalosti za účelem zlepšování prostředí v segmentu stavebnictví pomocí technologií, otevřených inovací a digitalizace.

 

Σχόλια


bottom of page