top of page

Průzkum Ipsos: Udržitelnost může rozhodovat i v e-commerce

V konkurenčním boji e­shopů může být pro zákazníka určující udržitelnost jejich provozu, dopravy, ale také obalů a nabízených produktů. Ukazuje to výzkum Ipsos realizovaný ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

 

Ekologická doprava zdarma může být důležitým rozhodujícím faktorem pro výběr e­shopu — asi polovina zákazníků by tuto variantu upřednostnila před klasickou dopravou zdarma. Doručování v recyklovaných nebo dříve použitých obalech by uvítaly téměř 2/3 kupujících, zejména ženy.

„Použité obaly by vyloženě vadily jen šesti procentům zákazníků. Pokud k tomuto kroku e‑shop přistoupí, je důležité to správně komunikovat, a to jako vědomý krok pro snížení množství odpadu. Ideálně dát zákazníkům možnost vybrat si, v jakém balení chtějí zboží dostat,“ říká Tereza Horáková, specialistka agentury Ipsos pro výzkumy z ESG oblasti.


S možností kompenzovat uhlíkovou stopu dopravy zboží nebo své cesty se zatím setkala pouze 1/4 Čechů, 9 % ji využilo. 40 % Čechů uvádí, že je pro ně důležité, zda see-shop chová udržitelně, 33 % se dle svých slov alespoň občas zajímá, zda daný e-shop získal nějaká ocenění v oblasti udržitelnosti. Více než 1/5 zákazníků se ale s informacemi o udržitelnosti e-shopů dosud nesetkala a 1/6 neví o žádných certifikátech či oceněních. Je zde tedy prostor pro edukaci zákazníků.


Udržitelný výrobek je recyklovatelný, dlouho vydrží a je za férovou cenu

65 % českých zákazníků bere při výběru produktů aspoň někdy v potaz jejich udržitelnost. Za udržitelný výrobek nejčastěji považují ten, který je vyroben z recyklovaných/recyklovatelných materiálů a který dlouho vydrží. 4 z 10 Čechů ale nedokáží udržitelný produkt nijak charakterizovat. V popředí požadavků českých zákazníků na udržitelné výrobky jsou dlouhodobá výdrž, férová cena a opravitelnost. Naopak udržitelná certifikace, uhlíkově neutrální výroba či původ v sociálním podniku jsou zatím pro většinu Čechů spíše okrajovými (a mnohdy neznámými) kritérii.

Více než třetina zákazníků by chtěla aspoň u některých kupovaných produktů znát jejich uhlíkovou stopu a 43 % kupujících by uvítalo označování ekologické stopy produktů v obchodech.


Více se dozvíte zde.

bottom of page