top of page

Firemní ESG reporty budou skokem vpřed pro rozhodování bank, říká Milan Tomík z KB

Bankovnictví se v posledních letech v mnohém změnilo. Do rozhodování manažerů se kromě péče o svěřené finance stále více propisují také kritéria udržitelnosti. K jejich vyhodnocování je ovšem třeba množství dat, které zatím leckdy na straně klientů schází. "V tomto směru jsme několik let za západní Evropou a musíme si vypomáhat odhady nebo třeba dopočty z národního průměru daného parametru," řekl v livestreamu projektu [ta]Udržitelnost Milan Tomík, který je analytikem environmentálních a sociálních rizik v Komerční bance. Velký skok vpřed bude podle něj znamenat ESG reporting, který Evropská unie postupně uloží všem větším firmám.

 

V první vlně, od roku 2025 za rok 2024, tato povinnost dopadne na podniky, které již mají povinnost reportovat podle stávající směrnice NFRD. O rok později zahrne firmy, které splní alespoň dvě z následujících kritérií: více než 250 zaměstnanců, obrat minimálně 50 milionů eur, celková aktiva minimálně 25 milionů eur. Postupně se pak bude rozšiřovat až na úroveň malých a středních podniků.


Pro banky mají údaje o udržitelnosti jejich klientů zásadní význam, protože se samy zavazují k dekarbonizaci svých portfolií. "My jsme se konkrétně zavázali, že nejpozději do roku 2030 přestaneme financovat všechny klienty, kteří mají nějaký podíl příjmu z uhlí. Stejně tak omezíme financování v oblasti ropy a plynu. V první fázi jde o významný pokles financování jejich těžby, a to o 80 procent do roku 2030. Už nyní neposkytneme peníze na žádnou novou těžbu," vypočítal Milan Tomík. Banka se tak postupně stáhne z těžby a používání fosilních paliv, u dalších uhlíkově náročných odvětví bude omezovat expozice ve firmách, které nebudou mít žádný transformační plán směřující ke snižování uhlíkové stopy. "V praxi si to představte tak, že bude snižováno financování oceli tam, kde nebudou přecházet na zelené ocelářství, nebo bude klesat expozice ve výrobě cementu, která nebude přecházet na šetrnější technologie," přiblížil Milan Tomík.


Zelenání finančního světa je podle něj postupný proces, který začal zhruba v roce 2019 a nyní nabývá na intenzitě mimo jiné v souvislosti s povinným vydáváním zpráv o udržitelnosti, které dolehne i na banky. Nikdo jim nenařizuje, jak moc a jak rychle má klesat uhlíková stopa jejich portfolií. Reporty ale budou standardizované a porovnatelné, a žádná banka nebude chtít v kritériích udržitelnosti výrazněji zaostávat. "Já chápu princip Grean Dealu tak, že se snaží zajistit transformaci ekonomiky ani ne tak prostřednictvím regulací, ale spíše nasměrováním peněz prostřednictvím bankovního sektoru," uvedl Milan Tomík.


Data o udržitelnosti shromažďovaná od klientů se budou také čím dál víc promítat do hodnocení kreditního rizika, obzvláště u klientů přímo ohrožených klimatickou změnou nebo těch, kteří kvůli ní budou muset své podnikání výrazně změnit. Typickým příkladem druhé skupiny jsou automobilky, které musí přecházet k výrobě bezemisních vozidel.


"Hodnocení ESG rizika se postupně nastavuje a bude mít čím dál větší váhu, ale jeho promítnutí do ceny peněz teprve vzniká. Zatím jsme v úvodní fázi, kdy jde především o soulad s našimi interními pravidly," vysvětlil Milan Tomík.


Řeč je především o sektorových politikách, které má Komerční banka pro nejcitlivější obory a které stanovují pravidla, co lze a nelze financovat. "Některá kritéria jsou vylučovací, další pak tazkvaně prioritní, kdy klienty vedeme k nejlepší praxi. Jednáme s nimi, aby je plnili, takže například provozovatel plynovodu může dostat časovou lhůtu, aby zajistil automatický monitoring úniku metanu," přiblížil Tomík.


Takový přístup podle něj není samoúčelným naplňováním zelených vizí. Klient, který směřuje k udržitelnějšímu podnikání, je pro banku méně rizikový a tudíž zajímavější. "Udržitelnost samozřejmě vidíme i jako velkou příležitost. Spousta firem bude muset projít transformací, která nebude levná, a ony budou potřebovat financování," podotkl Milan Tomík.

 

Nakolik je pro banky při posuzování klientů určující evropská taxonomie? V čem si Komerční banka vyjednala výjimku z pravidel mateřské skupiny Société Générale? Jaké pozitivní motivace se na své cestě k udržitelnosti mohou dočkat její klienti? Sledujte celý rozhovor s Milanem Tomíkem zde.

Comments


bottom of page