top of page

ESG Rating 2023 seřadil patnáct firem podle přístupu k udržitelnosti

Už druhý ročník unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

O odborné srovnání svých ESG strategií v podzimním žebříčku projevilo zájem o 55 % více

firem než loni „Pro veřejnost i byznysový svět je představení TOP velkých a malých a

středních podniků s transparentními a smysluplnými ESG principy cennou informací, změny

v legislativě a povinný nefinanční reporting jsou za dveřmi a Rating nejen firmám ukáže jejich

pozici v porovnání s konkurencí, ale těm méně zkušeným či připraveným poslouží jako

odrazový můstek a podklad pro další zlepšování,” vysvětlila Lucie Mádlová, ředitelka a

zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti v tiskové zprávě. I proto byl letošní dotazník upraven tak, aby reflektoval relevantní témata pro obě kategorie, protože se mohou lišit.


TOP 10 v kategorii Velký podnik (řazeno podle nejvyššího dosaženého skóre):

1. Skupina ČEZ

2. MONETA Money Bank

3. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

4.Vodafone Czech Republic

5. Československá obchodní banka

6. Komerční banka

7.Albert Česká republika

8. Letiště Praha

9. VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA

10. Hyundai Motor Manufacturing Czech


TOP 5 v kategorii Malý a střední podnik (řazeno podle nejvyššího dosaženého skóre):

1. Mega

2. Sonnentor

3. Nobilis Tilia

4. KONSIT

5. Portu


Na prvním místě se mezi malými a středními podniky umístila společnost Mega, za velké

podniky Skupina ČEZ. „Naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti jsme začali

zveřejňovat už v roce 2007, od roku 2016 reportujeme pokroky v udržitelném rozvoji podle

mezinárodních standardů GRI. Postupně jsme do reportingu zahrnuli celou řadu dalších

mezinárodních metrik a standardů, tak abychom se mohli srovnávat s TOP zahraničními

hráči, a v trendu pokračujeme i nyní. Chceme být vždy o krok napřed – sledujeme trendy a s

předstihem je implementujeme ještě dřív, než se stanou povinnými. Zakládáme si na

transparentnosti a úplnosti reportování. Proto mám radost, že naši pozici lídra potvrzují i

výsledky letošního ESG Ratingu 2023. Prvního místa si vážím o to víc, že je založeno na

skutečně zevrubném výzkumu realizovaném nezávislou třetí stranou a pomocí komplexního

programu CEMS,“ popsala Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize

správa ČEZ.


ESG v zapojených firmách v číslech

Rozdíl ve zkušenosti velkých a malých a středních firem co se vykazování nefinančních

ukazatelů týká, je poměrně zásadní. Z Ratingu vyplynulo, že 61 procent velkých firem vydává

zprávu zaměřenou na udržitelnost, naproti tomu ale jen 22 procent podniků menších se v

nějakých dokumentech udržitelnosti věnuje. „Zároveň 71 procent velkých firem využívá Cíle

udržitelného rozvoje (SDGs) jako základ pro formulaci svých strategií udržitelnosti a malé a

střední podniky nezůstávají pozadu,” komentovala Lucie Mádlová. Dodala, že když nápad ESG

Ratingu vznikal, jedním z cílů bylo a stále je právě těmto společnostem pomoci se v ESG

zorientovat a nastavit si efektivní a dlouhodobé procesy.


„Zhruba třetina velkých firem má agendu ESG přímo pod dohledem CEO, což je v porovnání

se zahraničím neobvyklé, několik českých firem již začalo vytvářet pozice CSO po vzoru

zahraničních firem,” dodal Ladislav Tyll. Rating také potvrdil, že velikost firmy má přímý

dopad na kvalitu a hloubku reportování, menší podniky mají obecně omezené zdroje, třeba i

na možnost najmout si specialistu, nebo nižší znalost témat spojených s udržitelností.

Naopak právě tyto podniky bodují oproti velkým podnikům v oblasti S, často věnují zvýšenou

pozornost svým zaměstnancům a místním komunitám, s nimiž udržují osobní kontakt.

„Visa není pouze platební společnost, je to síť spojující spotřebitele, finanční instituce a

obchodníky po celém světě. Snažíme se využít příležitosti, které máme v širším platebním

ekosystému, abychom pomohli nastartovat udržitelný obchod. V rámci našeho poslání

podporujeme udržitelné podnikání,” řekla Hana Wasserburger, ředitelka poradenských

služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. Visa se pro letošní rok stala generálním

partnerem ESG Ratingu.


Základem pro analýzu sloužil i letos dotazník, který se ale nově lišil rozsahem i obsahem pro

obě kategorie. Reflektoval tak pro ně nejvíce relevantní témata a přiblížil se podobě v

budoucnu povinnému ESG reportu. V oblasti životního prostředí (E) se například hodnotilo,

jak daná firma přistupuje k jeho znečištění, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému

a vodnímu hospodářství, v kategorii společnost (S) pak hodnotitelé sledovali například přístup

firmy k diverzitě mezi zaměstnanci a jejich právům a u správy a řízení společnosti (G) se

průzkum zaměřil hlavně na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model nebo

jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Comments


bottom of page