top of page

5 otázek pro … Jana Řežába

Co přivedlo Jana Řežába k tématu udržitelnosti? Má návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu? I to bylo tématem ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost, které byl součástí i Jan Řežáb, majitel a zakladatel developerské společnosti JRD.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Vytváření světonázoru v pubertě, ke konci 80. let.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Jsem úplně pohlcen technologií rozkladu odpadu pomocí plazmového zplyňování, kterou vyvíjí moji kolegové z divize Plazma (Millenium Technologies). Jedná se o ekologickou likvidaci širokého spektra odpadu, který zároveň slouží jako zdroj čím dál cennější energie. V plazmovém reaktoru můžete zlikvidovat prakticky jakýkoliv odpad, čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty, ale také třeba lopatky z větrných turbín, vyrobených se sklolaminátu, nebo nebezpečný nemocniční materiál a získat z nich dále využitelnou energii.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Zažitím si změny. Plíživou změnu environmentálních podmínek totiž téměř nevnímáme a pomalu náš svět ubíjí. Jen za mého života se zdvojnásobila lidská populace, intenzita dopravy je pětinásobná, úroveň C02 se zvýšila se 320 na 400 jednotek PPM, vymizely dvě třetiny volně žijících zvířat, tají ledovce, riziko klimatické katastrofy je výrazné větší. Tyto razantní změny, rozdíly, které nastaly v posledních desetiletích si je potřeba uvědomit.

Je však tíživou otázkou, zda jsme ještě schopni bod zlomu zvrátit, nebo už jsme za ním.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

O obrovském úbytku biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti a také celkovém úbytku množství fauny. Dalším tématem je zvýšení podílu CO2 a dalších plynů v atmosféře a lavinový dopad na život na planetě.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Je nutné dojít k pochopení základních fundamentů daných témat. Dobrým vysvětlením odborná i laická veřejnost dojde k pochopení, že greenwashing někdo realizuje.

Vzděláváním odborné společnosti, fundovaným popisem reality. Považuji za nutné aktivisticky vstupovat do veřejného prostoru, ať už skrze média, či sociální sítě, potlačovat a vysvětlovat zejména ty nejvíce zkreslené informace. Nicméně, stojí to obrovské množství úsilí, energie a vyžaduje to pořádnou dávku odvahy.


Jan Řežáb se narodil se v roce 1974 v Plzni, vystudoval ČVUT v Praze, kde roku 1996 získal inženýrský titul v oboru management a ekonomika ve stavebnictví. Vzhledem k tomu, že jeho otec pracoval jako stavbyvedoucí, tíhl Řežáb od malička ke stavebnictví. Zároveň ho dle vlastních slov již od vysokoškolských let zajímala témata recyklace a životního prostředí.

Je zakladatel společnosti JRD Development s. r. o., která se věnuje výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů, a holdingové společnosti JRD Group a. s. zaměřující se na udržitelné obory. Je členem vědecké rady Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze.

Comments


bottom of page