top of page

5 otázek pro … Hanu Kovářovou

Co přivedlo Hanu Kovářovou k tématu udržitelnosti? Jaké projekty jí v poslední době nejvíce zaujaly? I to byly anketní otázky pro předsedkyni komise pro udržitelné finance České bankovní asociace a ředitelku komunikace Komerční banky, která byla zařazena mezi Tváře udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K tématu udržitelnosti mě přivedlo osobní přesvědčení. Toto téma se týká každého z nás a každý může přispět. Jsem ráda, že mohu pomáhat více a to nejen v Komerční bance, ale i na půdě České bankovní asociace.

Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Nemohu nezmínit náš společný bankovní projekt a to Sdílení bankomatů, který ukazuje, že pokud jde o správnou věc jsou schopni se domluvit i v běžném životě konkurenční subjekty a mám obrovskou radost, že tento projekt podporují již vedle Komerční banky i Moneta, Unicredit a Airbank.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Jednoznačně osvětou. Otevřenou komunikací, sdílení faktů a zamezení greenwashingu, který tématu naopak velmi škodí.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo? V této oblasti je pomyslným tahounem oblast životního prostředí a z této oblasti zejména emise skleníkových plynů. Pozornost by si tak zasloužila i další témata z této oblasti jako cirkularita, biodiversita, ale také navazující sociální aspekty.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Myslím, že nikdo takový návod nemá a z hlediska stále tvořící se legislativy ještě chvíli mít nebude. Co však u nás aplikujeme je neustále se vzdělávání, využívání ověřených dat a faktů, konzultace s odborníky.


Hana Kovářová je od února 2020 výkonnou ředitelkou pro Brand strategii a Komunikaci Skupiny Komerční banky. Do KB přišla z pozice marketingové ředitelky Raiffeisenbank, kde působila od roku 2014. Čtyři roky před tím zastávala stejnou pozici v České pojišťovně. Byla také součástí týmu, který v České republice zakládal pojišťovnu Direkt a působila i v poradenské společnosti Accenture. Hana Kovářová vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na pražské VŠE, poté získala titul MBA na Sheffield Halam University.

Comments


bottom of page