top of page

„Zelená“ jako investice

Většina byznys lídrů podle výzkumného ústavu Capgemini považuje udržitelnost životního prostředí spíše za nákladnou povinnost než za investici do budoucnosti. Jak ale vyplývá z ankety magazínu Týdeníku Euro TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS, ESG experti v udržitelnosti ekonomický přínos vidí.

 

Proměnit udržitelné závazky v realitu něco stojí. A ti, kdo do změny dnes investují, jsou chtě nechtě zástupci soukromého sektoru. I proto výzkumný ústav Capgemini v loňském roce zveřejnil studii „Svět v rovnováze – Proč se ambice udržitelnosti nepřenášejí do činů“. Podle jeho zjištění je míra investic do iniciativ udržitelnosti pro společnosti s příjmy nad 20 miliard dolarů v průměru pouze 0,41 % celkových příjmů. Menší společnosti s příjmy mezi 1 – 5 miliardami dolarů ročně investují více, v průměru 2,81 procent.


Zjistit, jak jsou na tom firmy v Česku, není jednoduché. Sami zástupci byznysu v anketě nedokázali ve většině případů vyčíslit, jaké procento jejich investic směřuje do udržitelnosti. „Jediný objektivní benchmark je Taxonomie udržitelných aktivit, ale ta se soustředí na transformativní aktivity ve vysoce rizikových sektorech a nepokrývá řadu investic, které lze považovat za udržitelné, aniž by šlo o greenwashing. Naopak celá řada firem i benchmarků považuje za udržitelné zcela marginální záležitosti,“ zmiňuje jeden z respondentů. Další uvedl, že „mnoho řešení má udržitelný impakt bez toho, aniž by pro ně byl v rámci udržitelnosti stanovený investiční plán“.


Jeden z oslovených ESG expertů popsal, že se v rámci své korporace na vyčíslení požadavků EU taxonomie připravují. „Obecně vynakládáme na projekty čistě zaměřené na udržitelnost ročně desítky milionů korun. V tom však nejsou zahrnuty investiční projekty typu FVE, zvyšování energetické účinnosti budov, výměny LED osvětlení a podobně,“ dodává. Ti, kteří poměr svých investic do udržitelnosti vyčíslili, uvedli od osmi do čtyřiceti procent.


„Udržitelné“ investice podle oslovených expertů nejčastěji směřují do energií, zejména oblasti obnovitelných zdrojů. „Investujeme do oblastí, které mají pro nás i naše okolí největší „materialitu“, tedy do dekarbonizace, do ochrany před hlukem, podpory biodiverzity a monitoringu dopadu provozu firmy na životní prostředí,“ zmiňuje jedna z odpovědí. Další doplňují investice do pronájmu pasivních budov a zateplení, výzkum a vývoj udržitelných materiálů či jejich cirkularitu, technologie méně náročné na spotřebu nebo elektromobilitu.


Řada z respondentů investuje také do digitalizace a automatizace sledování ESG dat, vývoje standardů k ESG reportingu nebo vzdělávání v této oblasti. „Pro nás je důležitá investice do narovnávání legislativy a větší podpory diverzity pro zaměstnance. Jde o témata jako rodičovská dovolená, zkrácené úvazky, dorovnávání legislativy pro LGBT+ nebo age management,“ přibližuje jedna z odpovědí a další zmiňují například investice do charitativních projektů nebo dalšího rozvoje zaměstnanců.


Nechte si zaslat magazín TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS Týdeníku EURO v digitální podobě zdarma, a to na odkazu ZDE.Comments


bottom of page