top of page

Za co nejlepší využití odpadů

V našem projektu Aliance pro podporu recyklace usilujeme o to, aby byla recyklace základem odpadového hospodářství v Česku a aby byla efektivní, ekonomická a ekologicky šetrná, říká Iva Werbynská, majitelka a zakladatelka Obalového institutu Syba.

 

V našem novém seriálu Tržiště inspirací oslovujeme Tváře udržitelnosti s prosbou, aby se s námi podělily o výjimečný udržitelný projekt jejich firmy či instituce a/nebo o zajímavou iniciativu ze zahraničí. Smyslem je dál rozšiřovat paletu příkladů dobré praxe a inspirovat všechny, kdo chtějí udržitelnost posouvat vpřed. 


Na jaký projekt vaší společnosti z oblasti udržitelnosti jste obzvlášť hrdí a proč?

Jsme obzvlášť hrdí na náš projekt Aliance pro podporu recyklace, který představuje společenství firem, organizací a jednotlivců spojených s cílem podpořit recyklaci v České republice. Aliance vznikla v roce 2022 jako reakce na narůstající problém s odpady a nedostatečnou separaci a recyklací v ČR. Máme ambiciózní a zároveň praktické cíle. Usilujeme o vytvoření stabilního a efektivního systému recyklace odpadů v ČR, který zahrnuje všechny typy odpadů a je šetrný k životnímu prostředí. Snažíme se zvýšit povědomí o důležitosti recyklace a motivovat lidi k aktivnímu zapojení. Naši členové zahrnují výrobce a distributory obalů a výrobků, producenty potravin, nápojů, obchodní řetězce, společnosti specializující se na recyklaci a zpracování odpadů, odborné instituce, zkrátka celý dodavatelský řetězec. Společně hledáme inovativní řešení a podporujeme spolupráci mezi různými sektory. Usilujeme o to, aby byla recyklace základem odpadového hospodářství v ČR a aby byla efektivní, ekonomická a ekologicky šetrná. Chceme dostupnou a snadno proveditelnou recyklaci pro všechny obyvatele, jen tak bude přispívat k udržitelnému rozvoji celé země. Zapojení do Aliance je zdarma a naším cílem je sdílení know-how a nejlepších příkladů z praxe a zkušeností.

                                                        

Vidíte v zahraničí nějakou iniciativu z oblasti udržitelnosti, kterou byste ráda přinesla do českého prostředí?

Evropský týden udržitelného rozvoje se pro nás stal inspirací pro uspořádání Evropského obalového sympozia (European Packaging Symposium), jehož první ročník se konal letos 27. června. V Praze se sešli odborníci z různých koutů světa, a to včetně českých vládních zastupitelů. Na sympoziu se řešili nejnovější změny v obalové legislativě, jež se dotknou jak průmyslu, tak i samotných spotřebitelů. Účastníci probrali nové požadavky na recyklaci, snižování plastového odpadu, udržitelnost obalů a inovace vedoucí k minimalizaci dopadu obalových materiálů na životní prostředí.

 

 

Comments


bottom of page