top of page

Z renesance jádra bychom měli vytěžit maximum, říká Kateřina Bohuslavová z ČEZ

Jak se buduje udržitelná energetika v čase energetické krize? Co všechno obnáší agenda ESG ve velké energetické společnosti a k čemu jí slouží ESG rating? I na tyto otázky odpovídala v rámci živého vysílání projektu [ta] Udržitelnost Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ.

 

Kateřina Bohuslavová řídí útvar ESG Skupiny ČEZ, kde prosazuje přístup k řešení otázek udržitelnosti založený na datech a vědeckých poznatcích. „Diskuse o oblasti udržitelnosti probíhá napříč firmou. Povinností mého útvaru je koordinovat udržitelný program nebo ESG agendu ve Skupině ČEZ, tedy i napříč dceřinými společnostmi. Máme reportingové a programové oddělení. První sbírá data z celé skupiny, což obnáší sběr nefinančních dat z více než dvě stě firem, abychom je pak mohli transparentně reportovat. Na základě sebraných dat vypracujeme analýzy pro další rozhodnutí,“ vysvětluje Kateřina Bohuslavová.


Manažerka si pochvaluje vytěžování dat a práci s čerstvými poznatky. „Vše je založeno na datech, na nejnovějších vědeckých poznatcích, což potvrzují i certifikace, které se nám povedlo získat. Pokud zjistíme nějaký nedostatek, převezme si to programové oddělení, které má za úkol pomoci útvarům napříč společností implementovat do jejich každodenní agendy ESG cíle, které jsme si vytyčili,” popisuje Bohuslavová a dodává, že otázka udržitelnosti není pro Skupinu ČEZ novinkou, ale tématem, jímž se zabývá již dlouho.


Podle Bohuslavové Skupina ČEZ považuje téma udržitelnosti schované pod písmeny ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“, tedy přístup k životnímu prostředí, ke společnosti a transparentnímu řízení firmy) za příležitost. „Management ESG vnímáme jako management rizik a příležitostí, které můžeme využít pro sebe, akcionáře i zákazníky. Příležitost spočívá v tom, že každý šok, každý problém přináší rizika, ta musíme zvládat a zároveň být schopni je využít. Například v současné době prožíváme renesanci jaderné energetiky. Myslím si, že je to pro Českou republiku naprosto zásadní. Můžeme se stát dominantním hráčem minimálně na středoevropském trhu a pomáhat i okolním zemím, což může přinést významné obchodní příležitosti,“ říká Kateřina Bohuslavová.


Investoři, banky, pojišťovny a fondy v posledních letech vedle finančního hodnocení firem čím dál častěji zohledňují také jejich ESG rating. Ten firmy oceňuje právě na základě dlouhodobých environmentálních a sociálních kritérií a také kritérií v oblasti správy a řízení, která nebývají zohledněna v tradičních finančních přehledech. Skupina ČEZ si v hodnocení největších světových agentur zaměřených na ESG meziročně polepšila. „Na poli ESG ratingu je obrovský chaos. Těchto agentur jsou desítky, my spolupracujme s těmi nejvýznamnějšími, každá má jinou metodiku a jiný způsob měření. V podstatě i mezi nimi je to konkurenční boj. Občas se stává, že jedna firma má velké skóre v jednom ratingu, zatímco v druhém si moc dobře nevede. Důvodů je víc - data mají zpoždění, agentury je vyhodnocují s časovým zpožděním a výsledný rating je postavený na starých datech. Zároveň i ratingy se zpřísňují, takže co stačilo v minulých letech, dnes nestačí. Za loňský rok jsme se zlepšili zhruba o 17 procent. Stoprocentně se pohybujeme mezi nejlepší třetinou, rádi bychom se ale dostali do nejlepší pětiny. K tomu by mohlo dojít za rok nebo dva,“ porovnává Kateřina Bohuslavová.

V posledních měsících jsme byli svědky extrémních cenových výkyvů na trhu s energiemi. Ani tato energetická krize ale na dlouhodobých cílech největší tuzemské energetické společnosti nic nezměnila. „Naše střednědobé i dlouhodobé cíle jsou dané. Jen se ukázalo že musíme vše zrychlit. Dekarbonizace je stále tématem číslo jedna,“ líčí manažerka.


S tím souvisí i Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka, což je akcelerovaná skupinová strategie, kterou Skupina ČEZ vyhlásila v květnu 2021. Vize je odpovědí Skupiny ČEZ na společenskou poptávku po udržitelnosti. Jde o reálné možnosti, jak dosáhnout klimatické neutrality, která je jednou z hlavních priorit nejen Evropské unie. Podle Skupiny ČEZ je nutné hledat cesty, jak díky moderním technologiím vyrábět elektrickou energii čistým, bezemisním způsobem. Skupina ČEZ aktualizovala svou dlouhodobou strategii a formulovala konkrétní cíle v oblasti ESG do roku 2030. Strategickou prioritou Vize 2030 - Čistá Energie Zítřka je přeměnit výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040. Podíl uhlí na výrobě se dlouhodobě snižuje a v současné době tvoří bezemisní zdroje více než 60 procent výrobního portfolia Skupiny ČEZ.


„V minulosti naše výrobní portfolio bylo procentuálně více zastoupené uhlím. V posledních letech se ale majoritní částí našeho výrobního portfolia stalo jádro a obnovitelné zdroje energie. Pro Česko je základním bezemisním zdrojem jaderná energie, tam uhlíkové emise vznikají v podstatě jen při výstavbě lokalit, ale samotný provoz je bezemisní. Jde o nejčistší zdroj, který je zároveň stabilní a dobře řiditelný,“ uzavírá Kateřina Bohuslavová.


Poslechněte si celý rozhovor zde.

Comentarios


bottom of page