top of page

Základem dobrého ESG jsou jasný cíl a propracovaná strategie

Jak v praxi vypadá příprava reportingu v rámci ESG? Kde jsou skryta úskalí? A kdy má do procesu vstoupit externí poradce? Hosty dalšího živého streamu na téma udržitelnost byli předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek a partner advokátní kanceláře Rowan Legal Michal Nulíček.

 

Pro oba hosty je téma udržitelnosti dlouhodobým předmětem zájmu. Pro Pavla Válka představuje příležitost podívat se na běžné činnosti jiným pohledem. „Je to šance zjistit, zda nemůžeme tutéž činnost dělat lépe, více zužitkovat, chovat se efektivněji a hospodárněji,“ dodává na vysvětlenou. Nulíček tuto perspektivu rozšiřuje o pohled advokáta: „Je to příležitost i pro nás advokáty a poradce, ale určitě je to skvělý trend a z pohledu celé společnosti vlastně i nutnost. Zároveň je to pro naše klienty a pro firmy jisté velikosti i byznysová nezbytnost, pokud chtějí zůstat relevantní.“


Proměnu vnímání tématu udržitelnosti ilustruje Válek na příkladu modernizace kalového hospodářství v pražské Ústřední čistírně odpadních vod. „Několik let zpátky jsme se na ten projekt dívali jako na věc, která je nutná kvůli legislativě, a najednou vidíme zařízení, které je schopné generovat množství obnovitelných zdrojů energie. Z bioplynu jsme schopni kogenerací vyrábět teplo nebo elektřinu, máme pilotní jednotku na čištění bioplynu na biometan a na bio CNG, jímž můžeme plnit auta flotily městských společností. Sledujeme i teplotu vypouštěné odpadní vody coby další zdroj energie, z níž jsme schopni generovat teplo pro 200 tisíc Pražanů,“ vypočítává multiplikační efekt nového přístupu. Přidává též množství fotovoltaiky čerstvě instalované na vodohospodářských objektech či fakt, že vyčištěná odpadní voda tekoucí z ústřední čistírny má dle jeho slov vyšší kvalitu než voda, která se v Podolí upravuje na pitnou.


Zmíněná praxe PVS podle Nulíčka svědčí o jisté míře osvícenosti managementu, která zatím bohužel není všude pravidlem. U části klientů Rowan Legal zatím spíše převládaly aktivity s důrazem na compliance, whistleblowing či obecně korporátní governance. „Takový důraz na E zatím chybí,“ říká Nulíček a dodává, že coby poradce, který má vypracovat ESG report, raději pracuje s klientem, který již má jistou strategii rozmyšlenu a nemusí se startovat úplně od nuly. Může se však stát, že strategie je nastavena chybně a celý proces se tak musí vrátit na začátek. I proto může mít smysl přizvat poradce už ke zrodu samotné strategie.


V tomto směru měl Válek výhodu, že před nástupem na současný post šéfa PVS byl „na druhé straně“. Jako partner poradenské firmy Grant Thornton získal s podobnými projekty zkušenosti, a dodnes se proto cítí spíše jako stratég než jako „pouhý“ objednatel. „Když jsem přišel do městské společnosti, najali jsme nejlepší konzultanty na dané oblasti a strategii nastavili. Zrovna s kolegy z Rowan jsme nastavili celou strategii compliance,“ pochvaluje si zvolený postup. „Také jsme si udělali studii proveditelnosti dosažení uhlíkové neutrality do roku 2035, přičemž jsme potřebovali spočítat, kde je těžiště uhlíkové stopy. Sami jsme byli překvapeni, kde to těžiště je. Přesně tak může konzultant klientovi otevřít oči,“ uvádí Válek.


Nulíček k tomu dodává, že u mnoha klientů často absentuje jasná představa cíle, ke kterému má celé již nastartované snažení směřovat. „Pustí se do aktivit, ale nemají jasný měřitelný konkrétní cíl. My jako poradci potom do té strategie musíme významně sáhnout, což může celou snahu zkomplikovat,“ konstatuje Nulíček.


Celou debatu naleznete zde.

コメント


bottom of page