top of page

Zájem o top manažery zodpovědné za udržitelnost roste, posiluje i jejich vliv na chod firmy

Firmy ve velkém hledají top manažery, kteří budou zodpovědní za sociální odpovědnost a udržitelnost. S tím, jak téma nabývá na významu, roste i vliv těchto manažerů na chod firmy a tomu odpovídá i jejich mzdové ohodnocení. Přesto ale v řadě firem mají manažeři sociální odpovědnosti jen omezený vliv na rozhodování, v blízké době proto lze očekávat další posílení jejich pravomocí, často až na úrovni představenstva.

 

Zatímco nějakou formou udržitelnosti a sociální odpovědnosti (ESG) se zabývá již velká část firem, jednotlivé úkony a odpovědnosti bývají často roztříštěny. To neumožňuje efektivní řízení ESG aktivit, firmy proto stále ve větší míře vytvářejí specializovanou pozici tzv. CSO manažera (Chief Sustainability Officer). „Poptávka po seniorních manažerech na tuto pozici i v České republice rychle roste, firmy jsou ochotny zkušené experty velmi dobře zaplatit. Už 30 procent velkých světových firem má CSO manažera s poměrně rozsáhlými kompetencemi, v dalších 50 procentech firem alespoň existuje podobná pozice s omezenými pravomocemi,“ vysvětluje partner PwC Jan Brázda.


Podle něj zájem o vytváření podobných pozic výrazně vzrostl v posledním roce. „Za poslední rok bylo vytvořeno více specializovaných CSO pozic než za předchozích 5 let dohromady,“ dodal Jan Brázda. Vyplývá to ze studie Empowered Chief Sustainibility Officers zaměřené na činnost CSO manažerů, kterou PwC provedla mezi více než 1600 firmami v 62 zemích světa včetně České republiky.


Problém potom ale vzniká v tom, že poptávka výrazně převyšuje nabídku. “Jedná se o nové pozice, které se například na českých školách běžně nestudují. Hodně se proto v praxi zájemci obracejí do zahraničí nebo na české experty, kteří v zahraničí buď studovali, nebo pracovali. I když jsou seniornější pozice odměňovány na úrovni 100 až 200 tisíc korun měsíčně, je těžké takové lidi na pracovním trhu najít,” dodává Jan Brázda s tím, že to se navíc týká odborníků, kteří jsou níže, než tzv. C-level, tedy členové představenstev.


Téma environmentální a sociální odpovědnosti nabírá v posledních letech na síle. „Tím i zesiluje role CSO manažerů, mají stále větší vliv na chod firmy a stále silnější rozhodovací pravomoci. Tento vliv se ale bude dále rychle zvětšovat, zatím je v řadě firem nedostatečný a pozice CSO manažerů je spíše formální bez skutečných rozhodovacích kompetencí. Firmy, které to s ESG myslí vážně, nechají CSO manažery více mluvit do svých strategií a plánů,“ dodává advokátka PwC Legal Kateřina Mandulová.


Nejsilnější pozici s největšími pravomocemi přitom mají CSO manažeři ve spotřebním průmyslu, chemickém nebo ropném a plynárenském průmyslu. Naopak spíše formální roli bez skutečného vlivu mají CSO útvary v bankách nebo e-commerce. „V těchto oborech firmy zpravidla mají člověka zodpovědného za ESG buď v nižší manažerské pozici nebo je obsazena juniorním kolegou bez skutečných rozhodovacích možností,“ dodala Kateřina Mandulová s tím, že vliv CSO manažerů rychle poroste i v těchto odvětvích.


Pozice CSO manažerů tak pozvolna posiluje. Ze všech CSO manažerů jmenovaných do pozic nově v roce 2021 je téměř třetina součástí top managementu firmy, v roce 2016 to bylo jen 9procent. Zároveň platí, že firmy, které zaměstnávají CSO manažera jsou v oblasti ESG hodnoceny výrazně lépe než společnosti bez podobné pozice.


Potřeba CSO manažerů poroste i s tím, jak na firmy budou více doléhat regulační tlaky či potřeba většího reportingu. Právě nefinanční reporting bude velkým tématem do budoucna. V současnosti nefinanční zprávu v nějaké podobě zhruba polovina českých firem, na další míří chystané evropské požadavky. „Všechny společnosti nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur budou muset podle aktuální směrnice EU nefinanční reporting zavést nejpozději ve výroční zprávě za rok 2023,“ připomněla Mandulová.


Šéfové českých firem si uvědomují dopady činnosti jejich společností na životní prostředí, velká část z nich se klimatických změn obává. České firmy tak postupně zavádějí kroky ke snížení uhlíkové stopy a připravují se na pravidelnější informování o svých krocích v oblasti udržitelnosti. „Téma enviromentální a sociální udržitelnosti je mezi českými firmami na vzestupu. Ať už se jedná o strategii, nefinanční reporting nebo konkrétní aplikace ve formě například komunitní energetiky nebo nízkoemisní dopravy. Zároveň sílí tlak na ‚zezelenání‘ firem ze všech stran: od regulátorů, investorů, spotřebitelů i zaměstnanců. A s rostoucím významem tématu výrazně poroste i vliv CSO manažerů,“ uzavřel partner PwC Jan Brázda.


Článek vyšel zde.

Comments


bottom of page