top of page

Více vzdělávání v udržitelnosti

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy jsme nově otevřeli týmově vyučovaný předmět Geopolitics of the Climate Crisis, říká Tomáš Jungwirth Březovský, vedoucí Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky.

 

V našem novém seriálu Tržiště inspirací oslovujeme Tváře udržitelnosti s prosbou, aby se s námi podělily o výjimečný udržitelný projekt jejich firmy či instituce a/nebo o zajímavou iniciativu ze zahraničí. Smyslem je dál rozšiřovat paletu příkladů dobré praxe a inspirovat všechny, kdo chtějí udržitelnost posouvat vpřed. 


Na jaký projekt vaší instituce z oblasti udržitelnosti jste obzvlášť hrdí a proč?


Mám radost z toho, že se čím dál více věnujeme vzdělávání, což je oblast, která je Asociaci pro mezinárodní otázky historicky vlastní. Nově jsme otevřeli týmově vyučovaný předmět Geopolitics of the Climate Crisis na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Druhým rokem také pořádáme vzdělávací projekt o klimatických politikách pro mladé profesionál(k)y a názvem Aklimatizace. Přestože se jedná o téma klíčové, vpravdě existenční a se zásadními dopady na bezpečnost, sociální kohezi či ekonomické zájmy, klima - snad nad rámec čistě přírodovědných aspektů - bylo dosud v hlavním vzdělávacím proudu až trestuhodně přehlížené. Potřebujeme jej dostat mnohem více i do základních a středních škol a rád vidím, že i takových iniciativ přibývá. 


Vidíte v zahraničí nějakou iniciativu z oblasti udržitelnosti, kterou byste rád přinesl do českého prostředí?


Co vidíme v zahraničí, jsou například sjednocená ministerstva klimatu a hospodářství, řízení klimatických politik na vládní úrovni, nebo autoritativní postavení klimatických vědeckých orgánů, které vyhodnocují, jak se té které zemi daří naplňovat související cíle a politiky. V Česku jsme stále v zajetí rezortního pojetí, hlas vědecké obce není dostatečně propsán do politického rozhodování a chybí náležité pochopení, že klima a udržitelnost souvisí doslova se všemi sektorovými agendami. Přitom tady je spousta inspirace, stačilo by jen trochu chtít.Comments


bottom of page