top of page

Udržitelná turistika: jsou i jiná místa než Pražský hrad a Adršpašské skály


Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.ON Česká republika

Rozložit zátěž plynoucí z turistického ruchu na více míst a připomenout pozapomenuté trasy. To je záměr projektu Turistika beze stop, který v živém streamu projektu [ta] Udržitelnost představil Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.ON Česká republika. “Za asymetrický turismus může digitalizace a touha sebeprezentace na sociálních sítích,” říká Bělohoubek.

 

Udržitelnost je téma mnohovrstevnaté a iniciativě se meze nekladou. Oblastí, v nichž je prostor k nápravě a k posunu směrem k udržitelnější praxi, je spousta. Cestovní ruch k nim rozhodně patří a zdaleka nejde jen o minimalizaci emisní zátěže v souvislosti s dopravou. Projekt Turistika beze stop se zaměřuje na omezení negativních dopadů cestovního ruchu v těch nejexponovanějších místech, jako jsou Pražský hrad, Sněžka, Český Krumlov nebo Adršpašské skály.

 

Desetibodový manifest

“Cílem projektu je lidem připomenout, že jsou i jiné trasy než ty nejvyhlášenější, a také jak se na trasách chovat. Postupem doby se z turismu stal konzum a sociální sítě přispívají k tomu, že dochází k velké koncentraci osob na jednom místě. Podle nás příroda slouží k regeneraci, ne k tomu se tam vyfotit a neopustit svět onlinu,” říká Bělohoubek. Zároveň dodává, že ideální je, pokud z turismu čerpají výhody místní komunity, místní mikroekonomika. “Nakonec jsme dali dohromady takové desatero, jak se turistika dá dělat,” připomíná iniciativu E.ON, jíž je desetibodový Manifest udržitelné turistiky.


Proč se do osvěty kolem turistiky pouští zrovna společnost, kterou má veřejnost ponejvíc spojenou s energetikou? Podle Bělohoubka má firma “udržitelnost v erbu” a zároveň se nechce zříkat vlastního podílu na zodpovědnosti za emise energetického sektoru. Na vzniku tohoto manuálu se vedle E.ON podílelo šestnáct dalších partnerů, včetně Klubu českých turistů a dalších vesměs neziskových organizací. Podle Bělohoubka jde mimo jiné také o jeden ze způsobů, jak tyto organizace podpořit. “Firma naší velikosti si může dovolit vyhradit v rozpočtu peníze na podporu správných věcí,” vysvětluje. V manuálu přitom čtenáři nenajdou žádné převratné metody, spíše připomenutí prověřených a funkčních zásad.

 

Prvních 18

Dalším pilířem programu udržitelné turistiky v E.ON je obnovování polozapomenutých nebo méně využívaných tras. V této aktivitě chce firma působit dlouhodobě. “Není to tak, že bychom vybrali 18 tras, udělali o nich hezké video a hotovo. Toto téma chceme kultivovat dále,” naznačuje Bělohoubek. Prvních devět vybraných tras je již možné nalézt na partnerských Mapách.cz, na podzim se přidá druhá devítka. Základním klíčem pro jejich výběr vedle nízké vytíženosti byla dobrá dostupnost, ideálně v dosahu veřejné dopravy, profil příznivý pro rodiny s dětmi. “Bariéra vstupu do přírody by měla být co nejnižší, aby si lidé mohli osahat, že je to něco víc než hospoda na náměstí,” dodává Bělohoubek. Trasy jsou zatím hlavně pro pěší, ale postupem času by měly začít přibývat i cyklotrasy.


Součástí iniciativy je také webová platforma Turistika beze stop. Nemůže i díky partnerství subjektů z mediální scény jako DVTV přinést medializace projektu spíše opačný efekt, že tedy že se z polozapomenutých tras stanou trasy přetížené? “To by byl nejlepší výsledek, který bych si dovedl představit,” říká Bělohoubek. “Pokud bychom měli takovou sílu, že bychom odvedli turisty z Adršpachu k nám, pak to mohli škálovat a rozprostřít tu nálož, která ty nejvytíženější lokality opravdu devastuje,” dodává k ideálnímu scénáři Bělohoubek. Ten realistický se zatím drží plánu monitorovat, zda a jaký efekt se dostaví.

 


 

Comments


bottom of page