top of page

Tikání orloje konečnosti života na zemi je již ohlušující

Při zavádění udržitelnějšího fungování naší společnosti bojujeme zejména s časem. "Myslím, že planeta nám již dostatečně ukázala a ukazuje, že žijeme přes čáru a nad poměry a náš konzum je nepřiměřený," říká Jan Řežáb majitel a zakladatel skupiny JRD, která mimo jiné od svých počátků razí ekologické technologie ve výstavbě bytových domů. Nominant na ocenění Czech Sustainability Leaders Award považuje za svůj hlavní úspěch, že udržitelnost prosazoval v developmentu v době, kdy se tomu řada lidí v oboru smála. I proto se letos může stát jedním držitelů ocenění, které poprvé uděluje nejstarší česká platforma odpovědného podnikání Business Leaders Forum. Partnerem cen je projekt [ta]Udržitelnost.

 

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch v oblasti udržitelnosti?

Rozjetí oboru „Udržitelného developmentu“ ve stavařině, když to minimálně prvních 10 let přišlo většině lidí v oboru zlehka úsměvné. Mám upřímnou radost, že se tato témata dostávají čím dál tím více do mainstreamu. Doufám, že z hlediska životního prostředí není již pozdě.

 

Máte nějaký osvědčený postup, jak nadchnout pro téma udržitelnosti ostatní?

Desítky a stovky osobních příkladů z mého života a „historek z natáčení“. Obecně jít a žít příkladem.

 

S čím se dnes nejvíce potýkáte, když se snažíte udržitelnou agendu posouvat vpřed a měnit ji v realitu?

S časem. Myslím, že planeta nám již dostatečně ukázala a ukazuje, že žijeme přes čáru a nad poměry a náš konzum je nepřiměřený. Tedy tikání orloje konečnosti života na Zemi, přinejmenším za dnešních podmínek, je již ohlušující. Chce to revoluci v našem přístupu a činech, a nejen postupnou pomalou evoluční změnu.

 

Pokud byste měl jmenovat osobu, která by si ocenění Czech Sustainability Leader Award zasloužila více než vy, kdo by to byl a proč?

Asi skupina těch, které si pro sebe nazývám „otcové zakladatelé“ oboru úsporného stavebnictví. Tedy skupina pánů, kteří zhruba od devadesátých let začali shromažďovat myšlenky a na prvních příkladech ukazovali, jak postupovat při výstavbě domů přinejmenším s ohledem na jejich spotřebu a dále na jejich co nejmenší dopad na životní prostředí. Pokud bych mohl jmenovat: akad. arch. Aleš Brotánek, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. Petr Morávek, CSc., Ing. arch. Josef Smola a určitě jsem na někoho zapomněl. Tedy, prosím, nezapomínejme na ně.

Comments


bottom of page