top of page

Středobodem udržitelného developmentu je člověk, říká Jan Hübner z CTP

Automobily, elektronika neřkuli informační technologie se už během jednoho lidského života mění tak, že uživatelsky jde o zásadně jinou záležitost. Stále více to platí rovněž o tak konzervativním oboru, jakým je stavebnictví. "Pokud vezmeme například administrativní budovy, objekt stavěný před patnácti lety a dnes, to jsou úplně jiné parametry, ať už jde o spotřebu energií, zajišťování tepla či chladu," říká ředitel výstavby developerské společnosti CTP Jan Hübner.

 

Mění se způsoby a technologie výstavby, ale i pojetí vnitřních prostor. Někdejší obrovské open space postupně vystřídalo dělení na individuální pseudo kanceláře, které jsou jako malé krabičky rozprostřené po prostoru, až se vývoj v poslední době přiklonil k řešením, jež jsou zaměřena na atraktivitu pro uživatele. Jan Hübner vzpomíná, že když začínal před čtrnácti lety kancelářské budovy stavět, hlavním kritériem bylo umístit do pronajímaného prostoru co nejvíce lidí. Dnes je primárním cílem, aby prostory byly pro lidi zajímavé, bavily je, podněcovaly kreativitu a spolupráci. "Souvisí to i s nízkou nezaměstnaností, firmy potřebují kvalitní lidi přitáhnout, takže dnes už svoje potencionální kandidáty provedou po budově a ukážou jim, že tady mají zeleň, tady je místo pro kafíčko a zde je relaxační zóna se stolním fotbálkem... že prostě život v té kanceláři je atraktivnější a příjemnější," říká Jan Hübner.


Na lidi a na to, jak své prostředí vnímají, se ale soustřeďuje v rostoucí míře i okolí budov. Přibývá zeleně, parků či klidových zón, aby mohl být i veřejný prostor co nejkomfortněji obýván. "Sázíme vzrostlé kvalitní stromy, které kupujeme ze školek třeba z Nizozemska, aby ten prostor byl příjemný hned, ne až za x let, kdy vyrostou malé sazenice," říká šéfstavitel CTP. Současně by měly být tyto části co nejvíce napojeny na okolí. Je tedy snaha budovy zelení propojovat, doplnit sportoviště, obchůdky, kavárny i dětská hřiště, aby i nově zastavované lokality, které neslouží primárně bydlení, tedy typicky kancelářské komplexy, přitahovaly i lidi zvenčí. CTP má dnes čím dál více v oblibě například cyklostezky, které její CTparky a administrativni komplexy v intravilánu mohou intenzivněji propojit s životem města.


Ideální pak je doplnit i funkci bydlení, aby lokality zaměřené prvotně na firmy a práci na noc "neumíraly", jako se to děje v jinak proslulé pařížské čtvrti La Défense. "Dobré řešení si žádá komplexní pohled a přístup. Developeři dnes vytvářejí celé čtvrti a ideálem je, aby výsledek nabízel vše potřebné – práci, služby, bydlení, odpočinek pasivní i aktivní," říká Jan Hübner. Výsledkem je pak to, co dnes experti stále častěji označují za to správné, udržitelné řešení. To jest město krátkých vzdáleností, kde obyvatel nemusí nikam zdlouhavě cestovat, aby uspokojil všechny své potřeby.

V popředí ale stále zůstává i uhlíková stopa a s ní úzce spojená spotřeba a vlastní výroba energií. Sílícím trendem jsou tak fotovoltaiky na střechách. "Tento rok chceme dokončit v České republice solární elektrárny o výkonu zhruba 30 megawattů a příští rok to minimálně zopakovat," říká Jan Hübner. Uvedený instalovaný výkon pro srovnání odpovídá třem čtvrtinám výkonu vodní elektrárny Kamýk na řece Vltavě. CTP ale řeší s brněnskou společností SAKO provozující tamní spalovnu i variantu, že by se přebytková energie ze solárů mohla využívat pro výrobu zeleného vodíku. Ten by pak posloužil k pohonu autobusů městské hromadné dopravy.


Velkou proměnou prochází také vytápění budov, kde se i vzhledem k plánovanému odklonu Evropy od plynu zdají být jedním z řešení budoucnosti tepelná čerpadla. "My už je dnes máme ve standardu pro kancelářské vestavby industriálních budov," podotýká Jan Hübner. Obloukem se vrací k úvodu, tedy ke starším objektům, které je třeba postupně rekonstruovat a pozvedávat na nové standardy, aby vyhověly požadavkům doby. Ideálně už si nestojí často ani objekty, které jsou z pohledu fyzické životnosti prakticky stále ještě novostavby. Ale jak už bylo řečeno, i ve stavebnictví vývoj pádí kupředu.


Comments


bottom of page