top of page

Spolu s koncem zimní sezóny přichází na řadu údržba ledových ploch. Co ale dělat s množstvím glykolové kapaliny, která do značné míry stojí za jejich provozem?

TISKOVÁ ZPRÁVA: S příchodem jara skončila sezóna stále oblíbenějších veřejných kluzišť nebo bruslení na zimních stadionech. I přes velmi mírné zimy posledních let, přinášejí kluziště do měst krásnou zimní atmosféru. Vytvoření ledové plochy už však nemůžeme nechávat pouze na přírodě. Za ledovými kluzišti stojí technologie využívající k přenosu chladu glykolovou kapalinu. Ta proudí v uzavřeném systému, který přivádí chlad do soustavy trubek přímo pod ledovou plochu. Konec zimní sezóny znamená pro provozovatele kluzišť čas na rozebírání a údržbu technologií. Chladicí kapaliny se v tomto procesu často likvidovaly, což ale není ekonomické ani ekologické řešení. V Česku ale existuje společnost CLASSIC Oil, která je významným českým výrobcem chladicích a teplosměnných kapalin a jako jediná ve střední Evropě provozuje také recyklační linku pro glykolové kapaliny. Sportoviště tak mají možnost své použité kapaliny odevzdat k recyklaci, nebo si dokonce kapalinu pro provozní sezónu pouze pronajmout a následně vrátit do CLASSIC Oil.

 

Nejen bruslení a hokej, ale i řada dalších sportovních aktivit, klade velké nároky na specifické zázemí a zejména sportovní povrchy. Spoustu oblíbených sportů tak závisí na technických systémech, které udržují požadované podmínky ve sportovních halách a na sportovištích. Můžeme se setkat se sofistikovanými systémy, které udržují stálou teplotu pod tenisovými kurty, systémy, které dokážou vyhřívat i celé fotbalové trávníky, aby plocha byla perfektní i v zimních měsících a samozřejmě chlazením ledových ploch sezónních kluzišť i zimních stadionů.


„Teplotní okruhy sportovišť je potřeba udržovat v dobré technické kondici, k čemuž patří také pravidelná údržba kapalin. U sezónních instalací je důležité také správné uskladnění pro další využití, k čemu se samozřejmě váže i výměna kapaliny. Cílem by mělo být zajistit dlouhodobou funkčnost technického zařízení, udržujícího perfektní podmínky na sportovišti. Správnou péčí se systému prodlouží životnost a sníží se také energetická náročnost provozu,” komentuje Jan Skolil, technický ředitel společnosti CLASSIC Oil.Běžně spočívá údržba především ve vizuální kontrole zařízení a kontrole tlaku v systému, při poklesu tlaku pak doplnění vhodné kapaliny. Zároveň je velmi důležité udržovat glykolovou kapalinu cirkulující v systému v optimálním stavu. Kapalinu je nutné pravidelně kontrolovat, včetně laboratorního testování vzorků. Na základě zjištění je možné provést servis kapaliny. Preventivní údržba celého systému i teplonosné kapaliny výrazně prodlužuje životnost glykolové kapaliny i bezproblémový dlouhodobý provoz celé technologie.


„V případě sezónních kluzišť nedává smysl chladicí kapalinu po každé sezóně likvidovat, protože je stále ve velmi dobré kvalitě. Nabízí se zde proto možnost pronájmu kapaliny pro sezónu a následná recyklace, až to bude u kapaliny nutné. Obě tyto služby zajišťujeme v CLASSIC Oil,” popisuje Jan Skolil, CTO v CLASSIC Oil.


Důvody, proč zvážit recyklaci

Recyklace má samozřejmě velký smysl z environmentálního hlediska, ale vyplatí se i finančně. V porovnání s likvidací glykolových kapalin je až o desítky procent levnější. Přestože je možné glykolové kapaliny recyklovat velice efektivně, není snadné spotřebitele motivovat k odevzdání kapaliny k recyklaci. I proto si CLASSIC Oil nechal zpracovat výpočet uhlíkové stopy svých recyklovaných produktů.

 

„Produkt s příměsí recyklátu má stejnou kvalitu jako produkt z primárních surovin. Víme to, protože výstupní produkty z naší recyklační linky pravidelně testujeme v naší laboratoři z hlediska jejich složení a kvality. Ve správných podmínkách se dají glykolové kapaliny výborně recyklovat, a to až s 90% zachováním materiálové účinnosti. Díky tomuto přístupu šetříme stovky tun primárního materiálu ročně, a snižujeme tak negativní vliv průmyslové výroby na životní prostředí. Tuto environmentální úsporu jsme si nechali přepočítat na ukazatel uhlíkové stopy. Údaje můžeme následně poskytovat i našim obchodním partnerům pro jejich potřeby,” popisuje výhody recyklace Olga Pleyer.


S tím, jak se téma udržitelnosti dostává do popředí veřejného zájmu, začíná pronikat i do sportu. Vzniká celá řada iniciativ a strategií, například na úrovni Olympijských výborů, které jednotlivým sportům umožní dlouhodobou budoucnost v souladu s udržitelnými cíli společnosti. A právě technologické inovace mohou pomoci oblíbeným sportům být o něco zelenější. Platí to také pro amatérské sportování. Služby zmíněného CLASSIC Oilu využívala například veřejná kluziště na Kladenském náměstí, v Teplicích, Brně a v Praze v lokalitách Černý Most, Letná, Ovocný trh a Smíchov.

 

O CLASSIC Oil

CLASSIC Oil je významným dodavatelem olejů a maziv, kde základ portfolia tvoří značky CLASSIC (automotive), OEST (industry) a CS Line (automotive + industry). V oblasti maziv firma spolupracuje pouze s prověřenými západoevropskými dodavateli a rafineriemi.

 

CLASSIC Oil je největším českým výrobcem chladicích kapalin/antifreezů a teplosměnných kapalin. V této oblasti vlastní několik ochranných známek, např. CS Antifreeze G® nebo CS EKOTERM®. Disponuje vlastní vývojovou laboratoří a tím se výrazně liší od svých konkurentů, neboť velmi flexibilně reaguje na požadavky zákazníka, požadavky trhu, ale i na samotná specifika jednotlivých aplikací a provozů.

 

Ve svém sídle v Buštěhradě provozuje vlastní recyklační linku kapalin na bázi glykolu, která je jediná svého druhu ve střední Evropě.

 

Comments


bottom of page