top of page

Sázka na udržitelnost se Kofole vyplácí.⁠ Lepší nakládání s odpady jí může ušetřit až miliony korun

Československý lovebrand Kofola se již několik let věnuje cirkularitě a principy udržitelnosti aplikuje napříč všemi svými výrobními závody. Loni se rozhodla zaměřit i na analýzu odpadových toků prostřednictvím tzv. cirkulárního odpadového skenu. Díky analýze od společnosti Cyrkl identifikovala cesty, jak uspořit nejen finanční náklady, ale našla i možnosti, jak omezit vypouštění až stovek tun emisí CO2 ročně.

 

Specialisté na nakládání s odpady ze společnosti Cyrkl zjistili, že Kofola ČeskoSlovensko a.s. a všechny její závody se pyšní velmi vysokým skóre odpadového hospodářství. Jen 18 % veškerých vyprodukovaných odpadů z výroby totiž míří na skládku. Ale ukázalo se, že i toto číslo lze ještě snížit.


Láska má 1000 jmen, Kofola desítky využitelných odpadů

Analýza pomohla odhalit například to, že Kofola nabízí PET lahve a plastové preformy za nižší než obvyklou cenu za kilogram této komodity. S ohledem na množství tohoto produkovaného odpadu se při správném nacenění materiálu jednalo o možné výrazné ušetření. „V závodě v Mnichově Hradišti se například produkuje 7 typů plastového odpadu: PET lahve, PET preformy, HDPE víčka, PP bigbagy, LDPE fólie, plastové kanystry a směsný odpadní plast. V reportovaném roce 2020 vzniklo v závodě celkem 58 tun plastového odpadu, které lze ještě dále využít,“ popsal výsledek vstupního auditu Vojtěch Pilnáček, vedoucí konzultačního týmu v Cyrkl Zdrojová platforma, s.r.o.


Dalším dobře obchodovatelným odpadem jsou i kovové obaly. Součástí odpadového skenu je hledání a porovnání dalších možných odběratelů jednotlivých komodit a zjišťování aktuálních cen. Odpadoví specialisté se zaměřili mimo jiné na plechovky a v okolí jednotlivých provozoven našli několik možných odběratelů, kteří by o tento materiál měli zájem. Informace poskytnuté odpadovými specialisty z Cyrkl pomůžou společnosti Kofola udělat si přehled o aktuálních cenách jednotlivých materiálů. Ty pak poslouží jako podklady pro vyjednávání výhodnějších odkupních cen od aktuálních odběratelů a ke změně smluv.


Kofola nezůstává jen u slibů cirkulárnější budoucnosti

Ve výsledné zprávě odpadového skenu je seznam doporučení, jak lépe nakládat s odpady. Součástí jsou i detailně popsané jednotlivé kroky, které může společnost postupně realizovat, aby se stala více cirkulární. Některá doporučení společnost Kofola již implementovala, jako například doporučení na prodej papírových krabic, které rozšíří i do dalších závodů, kde se dříve jen separovaly a vyhazovaly. Významnější je však možnost environmentálních úspor a optimalizace vzhledem k pyramidě hierarchie nakládání s odpadem. Bylo identifikováno několik materiálů, které tak dnes již nesměřují k likvidaci, ale přímo k recyklátorům.


V rámci odpadového skenu odborníci z Cyrkl prošli závody v Česku a na Slovensku, fyzicky viděli 4 závody a zpracovali velké množství dat. „Mluvili jsme s desítkami recyklátorů, odpadových firem i zástupců státní správy. Jsme rádi, že jsme mohli jako výsledek naší práce představit plán, na základě kterého může Kofola efektivněji nakládat se všemi druhy odpadů. Je skvělé, že Kofola má i vlastního odpadového manažera, se kterým budeme doporučené kroky realizovat,” shrnuje závěrem šéf konzultantů v Cyrkl, Vojtěch Pilnáček.Comentarios


bottom of page