top of page

Razíme novou cestu v architektuře pro nadcházející klimatickou éru

Libor Musil je průkopníkem zelených staveb, zelených doslova. Vybudoval mezinárodně úspěšnou firmu LIKO-S, do jejíhož portfolia patří unikátní program zelených fasád, střech a kořenových čistíren. Nejde o pouhé bio součásti staveb, smyslem je měnit tvář a principy stavebnictví. "Sami na sobě jsme vyzkoušeli, jak dobře stavby se zelenými fasádami a střechami slouží lidem a svému okolí. Vytvořili jsme v České republice úplně nový trh a architektonický styl prospěšný pro přírodu," říká nominant ocenění Czech Sustainability Leaders Award, které letos poprvé uděluje nejstarší česká platforma odpovědného podnikání Business Leaders Forum. Partnerem cen je projekt [ta]Udržitelnost.

 

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch v oblasti udržitelnosti?

Daří se nám přesvědčovat stále více investorů, aby vynakládali své peníze na obalení budov zelení, rostlinami. Před 12 lety jsme zde byli samotní, kdo se touto cestou vydal. Je třeba ocenit jejich vůli, protože na tyto systémy, na rozdíl od ostatních zemí, u nás není téměř žádná podpora. Jde přitom o velmi účinný prostředek v adaptaci na klimatické změny a ke snížení teploty. Jenom na propagaci tohoto přístupu jsme vynaložili velikou částku a mnoho energie. Sami na sobě jsme vyzkoušeli, jak dobře stavby se zelenými fasádami a střechami slouží lidem a svému okolí. Vytvořili jsme v České republice úplně nový trh a architektonický styl prospěšný pro přírodu.

 

Máte nějaký osvědčený postup, jak nadchnout pro téma udržitelnosti ostatní?

Nejlepší je osobní příklad. Touto cestou jdeme a zveme veřejnost do našich vlastních zelených budov. Ročně nás navštíví přes tisíc lidí a na sítích nás sledují tisíce dalších. Na vlastní oči to u nás viděli investoři, architekti, studenti, školáci, zástupci z mnoha měst, ministři…nadšení jsou všichni, ale nakonec se vždy debata stočí k penězům a návratnosti. Ekologie vždy stojí peníze, nikdy nebude zadarmo, a neumíme přesně vyčíslit, kolik peněz nám příroda vrátí, když se o ní budeme starat. Proto to mnoho lidí nedělá. Je potřeba je přesvědčit příklady a čísly. A tak jsme nyní investovali další prostředky do vědeckého posouzení přínosů zelených staveb.

 

 S čím se dnes nejvíce potýkáte, když se snažíte udržitelnou agendu posouvat vpřed a měnit ji v realitu?

Obojí, jak rychlost klimatické změny, tak tlak z EU, jsou silné. Naproti tomu rychlost v zavádění změn v naší legislativě je velmi pomalá. Věci v zahraničí odzkoušené a zavedené do předpisů se u nás stále odkládají. Jsou za tím pochybnosti a možná i to, že hlavními hybateli jsou zástupci byznysu. Třeba i to se zdá státní správě podezřelé? Razíme úplně novou cestu v architektuře pro nadcházející klimatickou éru, a to nejde udělat bez odvahy. Změny stavebních předpisů je třeba zavést naléhavě, protože dnes se rozhoduje o podobách staveb, jež se budou stavět za pět a více let a stavby postavené podle starých vzorů budou klimatickou změnu prohlubovat.

 

Pokud byste měla/měl jmenovat osobu, která by si ocenění Czech Sustainability Leader Award zasloužila více než vy, kdo by to byl a proč?

To si fakt netroufnu nyní říci. Některé z finalistů znám osobně a některé ne a tak je nemůžu hodnotit. Přitom mají za sebou mnoho dobré práce. Nechci být povrchní. Myslím, že je třeba ocenit práci každého v naší zemi, kdo má odvahu a udělá víc než ostatní, vystoupí ze své komfortní zóny a je dobrým příkladem. Všechny tyto

Yorumlar


bottom of page