top of page

Rada EU potvrdila směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Rada EU schválila 28.listopadu finální podobu Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). Členské státy ji musí převézt do národní legislativy nejpozději do 18 měsíců. Nová pravidla způsobí, že podniky budou více odpovědné za svůj dopad a budou usilovat o ekonomice prospěšné pro společnost a životní prostředí.

 

CSRD čtyřnásobně zvyšuje počet podniků, které musí zveřejňovat zprávy o udržitelnosti. Zároveň sjednocuje rozsah povinně uváděných nefinančních informací. Detaily níže shrnuje expertka KPMG: „Směrnice CSRD o podávání zpráv o udržitelnosti podniků má za cíl mimo jiné jednotně určit rozsah zveřejňovaných údajů. To je důležité, protože nejen v Česku jsou zveřejňované nefinanční informace navzájem dost odlišné co do šíře i detailu. Směrnice také ukládá vykazovací povinnost více firmám – v rámci EU bude muset zprávu o udržitelnosti nově zveřejňovat přibližně 49 000 firem místo současných 11 600. Proto je pro firmy klíčové začít co nejdříve s přípravami na splnění všech požadavků CSRD,“ vysvětlila specialistka KPMG na udržitelnost a výkaznictví Miroslava Prokešová.


„V roce 2025 budou reportovat za fiskální rok 2024 společnosti, na které se již vztahuje dosavadní směrnice o nefinančním výkaznictví NFRD. V roce 2026 budou reportovat za fiskální rok 2025 velké firmy, které v současné době nepodléhají NFRD. V roce 2027 budou reportovat za fiskální rok 2026 kotované malé a střední podniky s výjimkou mikropodniků. V roce 2029 budou reportovat za fiskální rok 2028 podniky ze třetích zemí,“ upřesnila Prokešová.


„Směrnice CSRD a k ní připravované reportovací standardy ESRS se zaměřují i na témata, o kterých není zatím běžné v českém kontextu informovat. Jde například o biodiverzitu či rizika v oblasti řízení, ale také o sociální aspekty. Firmy by nově měly i více kontrolovat své dodavatelské řetězce a připravovat dlouhodobé strategie a cíle, plus finanční plány, jak jich dosáhnout,“ dodala.


„Nejčastěji používanou metodikou reportování o ESG zůstává v Česku GRI. Celosvětově se zdvojnásobilo množství firem informujících i podle metodiky TCFD. Pokud budou firmy v Česku zavádět nefinanční reporting podle standardů ESRS, tak budou v podstatě reportovat podle GRI i TCFD, protože ESRS kombinuje přístup a požadavky obou metodik,“ uzavřela Prokešová z KPMG.Comments


bottom of page