top of page

Pojem ESG je v Česku stále nový. Firmy se s tématem teprve učí pracovat

Reporty o ESG působení firem se v Evropě stávají normou. Jak si v této oblasti vedou české firmy? Co znamená greenwashing? A jak funguje ESG v advokacii? Hostem další debaty Výroční konference projektu [ta] Udržitelnost byl zakládající partner PRK Partners Marek Procházka.

 

Zkratka slov Environment (dopady na životní prostředí), Social (společenská odpovědnost) a Governance (odpovědný přístup k řízení společností), tedy ESG se stává klíčovým pojmem v řadě odvětví, včetně advokacie. „Je to pojem, který vychází přímo z evropské legislativy,“ říká Marek Procházka. Od roku 2018 je ESG reporting povinný pro většinu finančních institucí, tedy bank a investičních společností. Pokud bude přijata novelizace směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, bude se ESG reporting od 1. ledna 2023 vztahovat i na další velké firmy nad 250 zaměstnanců s obratem vyšší než 50 mil eur. Ve svých výročních zprávách tak budou muset vykazovat, jak jejich působení ovlivňuje životní prostředí, jakou produkuje uhlíkovou stopu nebo jaký má vliv na společnost. A od 1. ledna 2026 by měla tato povinnost platit i pro malé a střední podniky.


ESG odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Jde de facto o hodnocení odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů a lze jej považovat za určitou formu sociálního kreditního skóre podniku.


V rámci tuzemského byznysu mají v této věci výhodu dceřiné firmy západních matek, které mohou řadu inspirací a udržitelných přístupů čerpat ze zahraničních centrál. Pro ryze české firmy, které takovou podporu nemají, nový fenomén není lehce uchopitelný, ale i ty se s tím musejí naučit pracovat. Jak ale naznačuje Procházka, ani v případě velkých tuzemských dcer zahraničních kolosů to zatím není úplně ono. „Pojem ESG je v České republice poměrně novým tématem. Pokud se podíváme na ESG reporty velkých českých společností jako ČEZ, KB, ŠKODA, například dva nebo tři roky zpátky, vidíme, že v tomto ohledu firmy zaostávají. Pro české firmy je to nová oblast a teprve nyní se učí s tématem pracovat a nakládat,“ vysvětluje advokát.


V souvislosti s ESG se objevil také nový negativní jev zvaný greenwashing. Spočívá v tom, že se firmy snaží vylepšit svůj environmentální obraz falešnými či účelovými kampaněmi. Jak se dá zjistit, že firmy šíří dezinformace o svém ESG působení? „Odhalí to konkurenti, kteří je budou žalovat kvůli nekalé soutěži nebo povedou diskuze na sociálních sítí. ESG je systém reportování a je hodně o informacích. Nyní ty firmy nebudou ty všechny věci jenom dělat, ale budou o tom i informovat,“ vysvětluje Procházka a dodává, že pojem ESG je nezbytná součást, jak společnosti o sobě podávají informace pro investory a veřejnost.


Příkladem fungování ESG v advokacii může být praxe tzv. practice group PRK Partners. Uplatňuje mezioborový přístup, který pomáhá klientům porozumět tomuto novému fenoménu. Tím snížuje rizika spojená s nedostatečnou reflexí požadavků ESG a umožňuje prozkoumat nové příležitosti, které ESG nabízí. Právní poradenství PRK Partners poskytované v této oblasti zohledňuje poznatky z ostatních relevantních oblastí a bere ohled na klienta a jeho specifika. Snaží se klientům pomáhat s tématikou a najít cestu, kterou vyžadují orgány státní správy, akcionáři, klienti, obchodní partneři či financující subjekty, investoři a finanční instituce.


Comments


bottom of page