top of page

Podnikům se nabízí bezprecedentní objem podpor. Zatím je nevyužívají, jak by mohly


Blanka Svobodová, Komerční banka

Udržitelná transformace si vyžádá nemalé náklady a investice. Rozhodují roli by měly sehrát soukromé finance, ale i veřejná sféra si uvědomuje, že bez jejího značného přispění to nepůjde. Firmy si tak mohou od finanční zátěže ulevit díky přispění z veřejných peněz. "Dá se říct, že v současné době je firmám k dispozici možná bezprecedentní objem různých podpor. Jen Evropská unie vyčlenila pro Českou republiku více než bilion korun různých dotací," uvedla v živém streamu projektu ta Udržitelnost Blanka Svobodová, která má v Komerční bance na starosti definování korporátní strategie a financování právnických osob. Byznys přitom podle ní potenciál řady podpůrných programů ještě zdaleka plně nevyužil.

 

Vedle dotací, v nichž se lze lépe zorientovat pomocí webu ministerstva pro místní rozvoj, se nabízejí i různé záruční programy, kdy veřejná pomoc spočívá v jištění úvěru poskytnutého bankou. Jen Komerční banka jich umí podle Blanky Svobodové ve spolupráci s Evropským investičním fondem nabídnout celou řadu. Zaměřeny jsou na různé zelené projekty, sociální projekty či inovace. "Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou zase máme nově nabídku zejména pro malé a střední podniky do 3000 zaměstnanců ve skupině, které mohou v programu ELENA získat dotaci až do výše 90 procent nákladů na technickou asistenci, tedy v podstatě identifikaci té správné oblasti či projektu a jeho přípravě, do nějž bude nejlepší investovat na cestě k udržitelnosti," přiblížila Blanka Svobodová. Tato pomoc podle ní může rozproudit investiční aktivitu, protože právě z balíku peněz pro menší firmy zatím zůstává významná část stále k dispozici.


Zaměření některých podpor specificky na malé a střední podniky má svoji logiku, protože udržitelná transformace pro ně bývá mnohem složitější téma než pro velké firmy, které mají větší, nejen personální, kapacity nebo mohou často těžit z mezinárodně sdíleného know-how a ze zázemí zahraničních mateřských společností. Připravenost menších firem je proto velmi různá v závislosti na majitelích, managementu, ale také na dodavatelsko-odběratelských řetězcích, v rámci nichž bude postupně sílit tlak na udržitelnost.


Komerční banka má se segmentem malých a středních podniků značné zkušenosti, protože více než 45 procent jich má v Česku účet právě u tohoto bankovního domu. "Zakládáme si na tom, že chceme klienta provést celým životním cyklem neboli pomoci mu od začátku až do konce. Významnou roli hraje poradenství, které máme nejvíc rozvinuto ve společnosti KB Enviros, následuje pomoc s vyřízením dotací a výběr vhodného financování," uvedla Blanka Svobodová. Nejde přitom jen o peníze na konkrétní zelenou investici, ale také o jakékoli provozní financování navázané na celkové cíle v udržitelnosti, které si klient sám stanoví. Jedna ze tří největších bank v Česku se přitom rozhodla pro zvýhodňování zelených úvěrů sníženou úrokovou sazbou. "Přistoupili jsme k tomu, protože jsme chtěli daleko více motivovat klienty k tomu, aby si takzvané green loans braly," vysvětlila Svobodová.


V oblasti poradenství podle ní začíná být hodně žádané změření uhlíkové stopy. "Když se firma rozkoukává, dívá se na svůj obchodní model a analyzuje, kde jsou oblasti, do kterých se vrhnout, tak změření uhlíkové stopy je takovým přirozeným začátkem. Takže i toto je oblast, na kterou se v bance zaměřujeme a chceme klientům ve spolupráci s partnerem brzy zpřístupnit tuto možnost," přislíbila manažerka Komerční banky.

 

Do jakých zelených projektů dnes firmy ve spolupráci s bankami nejvíce investují? Ke kolika procentům zelených investičních úvěrů směřuje ve své strategii jedna z největších bank v Česku? Jak se celkově vede tuzemským malým a českým podnikům očima bankéřky? Sledujte celý rozhovor s Blankou Svobodovou zde.

 

 

Comments


bottom of page