top of page

Přesvědčivější než suchá čísla jsou srozumitelné příklady

Když generální ředitelka společnosti Tesco ČR mluví o tom, o kolik procent společnost snížila své emise nebo spotřebu elektrické energie, ze zkušenosti už ví, že to publikum příliš nezaujme. Pokud ale přímo na prodejně ukazuje konkrétní řešení, rozproudí to diskuzi. Těžko uchopitelná témata se podle ní vyplatí vysvětlovat na srozumitelných příkladech. I proto je obzvlášť pyšná na koncept Tesco pro planetu. "Zaměřen je na praktické ukázky, co vše v oblastech životního prostředí a udržitelnosti děláme, a já touto cestou účastníky moc ráda osobně provázím," říká Katarína Navrátilová, nominantka ocenění Czech Sustainability Leaders Award. To letos poprvé uděluje nejstarší česká platforma odpovědného podnikání Business Leaders Forum. Partnerem cen je projekt [ta]Udržitelnost.

 

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch v oblasti udržitelnosti?

Stojím v čele velké společnosti, pro kterou je udržitelnost součástí firemní DNA, takže víme, proč a jak chceme snižovat dopad našeho podnikání na planetu. Zároveň působíme na mnoha trzích, jen v České republice podnikáme na více než 300 místech a naše veřejně komunikované závazky jsou proto každý den pod velkým drobnohledem. Důležité pro mne je být konzistentní, transparentní a uvěřitelná v tom, co jako společnost děláme, a v celém procesu vnímám svoji důležitou roli a odpovědnost. Osobně jsem pak pyšná na koncept Tesco pro planetu, který je zaměřen na praktické ukázky, co vše v oblastech životního prostředí a udržitelnosti děláme, a já touto cestou účastníky moc ráda osobně provázím.

 

Máte nějaký osvědčený postup, jak nadchnout pro téma udržitelnosti ostatní?

Snažím se často těžko uchopitelná témata vysvětlovat na srozumitelných příkladech. Když mluvím o tom, o kolik procent jsme snížili spotřebu elektrické energie, případně emise, tak ze zkušenosti publikum nezaujmu. Když však přímo na naší prodejně ukážu naše chladicí zařízení, vysvětlím, proč jsme na něj nainstalovali dveře a třeba i to, že to část zákazníků nejprve vnímala negativně, často rozproudím diskuzi. Bavíme se o tom, že myslet udržitelně může mít různé motivace, ale že to rozhodně má smysl. Našim zaměstnancům například doporučujeme chodit do potravinových bank, aby na vlastní oči viděli, že darováním neprodaných potravin z našich prodejen můžeme pomoci konkrétním lidem. Dva dny v roce jim pro tyto účely plně hradíme.

 

S čím se dnes nejvíce potýkáte, když se snažíte udržitelnou agendu posouvat vpřed a měnit ji v realitu?

V rámci firmy vytváříme podmínky pro plnění našich udržitelných závazků, hodně se mezi zaměstnanci věnujeme osvětě, vysvětlování našich aktivit a toto prostředí přirozeně generuje řadu ambasadorů, kteří rádi dělají v rámci našich komunit často i něco navíc. Aktivně se snažíme pracovat i s našimi zákazníky, například v oblasti zdravého a udržitelného stravování. Máme největší nabídku rostlinných alternativ mléka a mléčných výrobků a dovedla bych si představit mít mnohem širší sortiment rostlinných alternativ i v jiných kategoriích, ale hledáme správný balanc mezi poptávkou a ekonomikou fungování. Protože i ekonomická udržitelnost je základem odpovědného chování vůči našim zákazníkům a planetě.

 

Pokud byste měla/měl jmenovat osobu, která by si ocenění Czech Sustainability Leader Award zasloužila více než vy, kdo by to byl a proč?

Ocenění zaslouží kdokoliv, kdo se napříč společností snaží o udržitelnosti nejen mluvit, ale konkrétními činy přispívat ke zmenšení environmentálních dopadů dnešního uspěchaného konzumně založeného životního stylu. V Tesco věříme, že každý malá pomoc může mít velký význam. Proto bych i já případné ocenění brala jako úspěch všech kolegyň a kolegů v naší firmě.

 

Comments


bottom of page