top of page

ORLEN Unipetrol si vytyčuje cestu k uhlíkové neutralitě. V cíli chce být nejpozději v roce 2050

Skupina ORLEN Unipetrol, největší rafinérská a petrochemická společnost v Česku, zveřejnila Zprávu o trvale udržitelném rozvoji za rok 2022, v níž se mimo jiné zavázala k dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050. Společnost se zaměřuje na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům nejen na českém, ale i na středoevropském trhu.

 

„Při řešení každodenních úkolů i při cestě k emisní neutralitě kombinujeme silné ekonomické zázemí, expertní dovednosti a zodpovědný přístup se schopností flexibilně a inovativně reagovat na nečekané výzvy. Jsem velmi rád, že počet podobně smýšlejících a jednajících společností neustále roste. Věřím, že příští generace nám za to poděkují,“ uvedl Zprávu o trvale udržitelném rozvoji generální ředitel Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak.


Hlavními oblastmi transformace společnosti jsou dekarbonizace jejích výrobních zařízení, rozvoj alternativních zdrojů energie, vývoj biopaliv, digitalizace a aplikace principů cirkulární ekonomiky umožňující rozsáhlé zapojení plastového a přírodního odpadu zpět do výrobního cyklu.


Skupina ORLEN Unipetrol investuje do projektů dekarbonizace a digitalizace, aby byla plně připravena na novou bezemisní éru. Zaměřuje se rovněž na investice do provozních činností ovlivňující kvalitu životního prostředí, na oblast péče o zaměstnance, jejich vzdělání a rozvoj i podporu společensky prospěšných projektů. „V neposlední řadě je pro nás v oblasti správy a řízení společnosti klíčová kontrola dodržování právních předpisů, transparentnosti a etického kodexu,“ píše se ve Zprávě o trvale udržitelném rozvoji.


Tisková zpráva vyšla zde a znění celé Zprávy o trvalém udržitelném rozvoji naleznete zde.

Comments


bottom of page