top of page

ORGREZ ECO pomůže společnostem s velkou uhlíkovou stopou k udržitelnému podnikání

Český lídr v inovativních službách v energetice, skupina technologických firem ORGREZ Group představila novou dceřinou společnost ORGREZ ECO. Ta rozšířila dosavadní zkušenosti skupiny z udržitelného rozvoje energetiky, ochrany životního prostředí, měření emisí či vývoje moderních technologií tak, aby mohla společnostem s velkou uhlíkovou stopou, tedy energetickým, průmyslovým firmám a municipalitám pomoci s kompletní implementací ESG principů a přechodem na udržitelné podnikání.

 

Nová společnost se symbolicky představuje na začátku Evropského týdne udržitelného rozvoje. „Naplnit ESG požadavky je z pohledu financí, rizik a časových nároků nejnáročnější v environmentální oblasti. Snížit dopady podnikání na životní prostředí je přitom možné především redukcí uhlíkové stopy, šetrným využíváním surovin a energie a omezením produkce odpadu. Přesně s těmito oblastmi má ORGREZ přes 65 let zkušeností, a tak je logické, že se vzrůstajícími regulatorními nároky na udržitelné podnikání firem rozšiřuje svou působnost,” vysvětluje nový záběr skupiny vlastník a předseda představenstva ORGREZ Group a zároveň zakladatel společnosti ORGREZ ECO Vladimír Hlavinka.


„Z praxe mnoha společností vidíme, že přechodem na udržitelné podnikání je možné získat nejen hladký přístup k financování bankami či investory, ale i inovativní náskok a konkurenční výhodu v očích zákazníků. Platí to ale jen tehdy, pokud firma k zavádění ESG principů přistoupí komplexně a pragmaticky, tedy na základě vyhodnocení dat, s potřebnou znalostí technologií a dopadů udržitelných investic na finanční výsledky společnosti. A to vnímáme jako své poslání. Navrhovat díky našim zkušenostem a zázemí odborných pracovišť ESG strategie, které jsou založené na datech, jsou ekonomicky i technicky smysluplné a mají co nejlepší reálný efekt pro dosažení udržitelnosti,“ dodává Hlavinka.


Přidaná hodnota ORGREZ ECO nemá končit zpracováním dat a vydáním zprávy o udržitelnosti. Své zákazníky provází i praktickou implementací prováděcích plánů a periodickou revizí navržené strategie. Vedle toho disponuje i velkým množstvím dat z celého výrobního cyklu průmyslových a energetických společností, která desítky let sbírá, čímž společnostem poskytne potřebné odborné zkušenosti. Pro velké množství dat, které do ESG hodnocení a reportů vstupují z mnoha databázových zdrojů i od třetích stran, navíc poskytuje automatizované řešení integrace, validace, analýzy a reportingu.

ORGREZ Group je skupina technologických společností, český lídr v poskytování služeb v energetice. Má více jak 65letou praxi v zavádění principů udržitelného podnikání v energetice, průmyslových společnostech a veřejné správě.Zabývá se dodávkami v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, zpracováním studií, prováděním speciálních měření a zkoušek, provozem akreditovaných laboratoří, vývojem moderních technologií, udržitelným rozvojem energetiky a ochranou životního prostředí. Za tu dobu skupina realizovala nesčetné množství projektů optimalizace provozu výrobních a energetických zařízení či úspor energií a získala bohaté zkušenosti s projekcí, výstavbou, provozem i údržbou inovativních, udržitelných zařízení.


ORGREZ ECO je novou dceřinou společností, která na odborné know-how a zkušenosti skupiny navazuje rozšířením služeb v oblasti zavádění principů udržitelného podnikání především energetických, průmyslových společností a municipalit. Provádí ESG audity, automatické měření, sběr, integraci a analýzu dat vstupujících do ESG hodnocení a reportů, navrhuje strategie a prováděcí plány přechodu na odpovědné podnikání, provádí periodické vyhodnocování a revize strategií v návaznosti na změny ve společnosti a jejím podnikání.

Comments


bottom of page