top of page

Opava zahajuje pilotní projekt sběru gastroodpadu

Nový projekt na podporu udržitelnosti startuje v Opavě. Město nabídne možnost třídění kuchyňského odpadu i domácnostem z bytových domů. „Lidé z rodinných domů třídí více než obyvatelé sídlišť. Mají totiž více možností. To se s nynějším projektem změní,“ uvedl k tomu náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

 

Opava se dlouhodobě trápí s velkým množstvím směsného komunálního a velkoobjemového odpadu. Pomoc si radní slibují od nového projektu třídění kuchyňského odpadu, který je součástí proměny odpadového hospodářství města Opavy. Nový přístup by měl zamezit nesprávnému nakládání s komunálním odpadem a umožní další využití odpadu z opavských kuchyní. „Díky projektu město bojuje proti vysokému množství směsného komunálního odpadu. Jedním z prvních a zásadních kroků je totiž právě třídění kuchyňských odpadů,“ říká Robin Liška, regionální manažer ze společnosti JRK, která projekt v Opavě realizuje.


Jak projekt funguje?

Na čtyřech opavských sídlištích bude umístěno čtyřicet nádob na kuchyňský odpad o objemu 120 litrů. Avšak každá domácnost v těchto lokalitách dostane speciální malou nádobu, do které bude třídit kuchyňský odpad. Po jejím naplnění pak odpad občané vysypou do nejbližší velké nádoby, které se týdně vyvážejí do bioplynové stanice Rapotín. Tam se promění v kvalitní certifikované hnojivo či energii nebo teplo.


Fyzická analýza odpadů

V prosinci ve městě uspořádali fyzickou analýzu odpadu, aby získali přehled o jeho reálném složení. Na sběrný dvůr svezli půl tuny směsného komunálního odpadu ze sídlišť a ručně se jím probírali, aby zjistili, co se dá ještě vytřídit.


Výsledky ukázaly, že se v nádobách na komunální odpad skrývá plast, textil, papír, sklo, kovy, stavební odpad, elektroodpad, nápojové kartony, dřevo a léky. Největší podíl tvořil sice směsný komunální odpad (38 procent), ale hned za ním byl biologicky rozložitelný komunální odpad s 30 procenty.


Třetinu nádob na směsný komunální odpad tak v Opavě tvoří rozložitelný bioodpad, který místo aby byl dále využit, zbytečně končí na skládce. Na základě výsledků analýzy připravila firma JRK ve spolupráci s městem projekt třídění bioodpadu i pro občany z bytových domů. Město pořídilo přes 110 hnědých kontejnerů o objemu 770 litrů. Ty nyní rozmístí do sběrných hnízd na sídlištích, kde žádné nádoby na bioodpad nebyly. Vhodné třídění bioodpadu bude mít pro občany více výhod. Když se oddělí od směsného odpadu, nebude zapáchat koš. Po vyhození do hnědé nádoby bioodpad neputuje na skládku, ale do bioplynové stanice, kde najde další užitečné využití. Díky tomu se v Opavě vyhnou zvýšeným nákladům za skládkování.


Co smí do kontejneru na bioodpad?

Do kontejneru se vyhazuje nevyužitá zelenina a ovoce, kuchyňský odpad rostlinného původu, například kávová sedlina, skořápky, slupky, a zelený odpad, jako je nadrcený či nastříhaný ořez stromů a keřů, zemina z květináčů, tráva a listí, vyhaslý dřevěný popel a piliny. Vytřídit také můžeme mokré a mastné ubrousky.

Naopak do hnědého kontejneru se nevyhazuje kuchyňský odpad živočišného původu (tuk z fritézy, zbytky masa, kosti, mléko), uhynulá zvířata, kočkolit, exkrementy zvířat, biologicky nerozložitelné odpady, igelitové sáčky, letáky, noviny ani použité pleny.

Comentários


bottom of page