top of page

Obavy z EGS mlhy jsou přirozené, ale dají se rozptýlit


projekt [ta] Udržitelnost Zuzana Kubíková, Head of Management Consulting ve společnosti RSM. Anna Pačesová,  Head of Corporate Services.

Povinnosti související s nefinančním reportingem kladou na evropské firmy nové nároky. Je pochopitelné, že manažeři porci nových úkolů nepřijímají vždy ochotně. Jejich obavy jsou přitom často zbytečné. „Mnohé zásady, které ESG pojmenovává, už mají firmy implementované,“ říká v další části živého streamu projektu [ta] Udržitelnost Zuzana Kubíková, Head of Management Consulting v poradenské společnosti RSM. Debaty se zúčastnila i její kolegyně z téže stáje Anna Pačesová, která zastává funkci Head of Corporate Services.

 

Na oblast ESG se soustředí obě manažerky, každá téma nahlíží specificky ze své pozice. Pro Zuzanu Kubíkovou jde o stěžejní problematiku, s níž „vstává i uléhá“. Pozitivně na ní vnímá mimo jiné fakt, že jde o oblast, která elektrizovala část zaměstnanců RSM. „Když RSM začínalo s poradenstvím v této oblasti, překvapil mě zájem našich juniorních kolegů, kteří se v tomto tématu vyloženě našli. A je možné to pozorovat dodnes,“ říká. Anna Pačesová doplňuje, že ESG pro ni samou i klienty znamená změnu v myšlení, v přístupu i v typu informací, které je třeba sbírat. Jenže se všemi těmito změnami jsou spojeny i přirozené obavy z neznámého. „Říkáme tomu ESG mlha. Každý v ní teď zatím tápe, jsme na začátku něčeho nového, ale je potřeba se toho nebát a přistoupit k tomu racionálně.“


K rozptýlení této mlhy se snaží přispívat i poradenská společnost RSM, která nadefinovala několik oblastí, jež v této souvislosti představují největší zdroj obav. První se dá souhrnně označit jako regulace. Podle Anny Pačesové je právě legislativní rámec zdrojem toho největšího chaosu. „Existuje evropská směrnice, která musí být transponována do vnitrostátních legislativ, a každý při tom má určitou míru volnosti. Průkopníkem je Německo, u nás je směrnice stručně zakotvena v zákoně o účetnictví, ale čekáme na další, větší novelu,“ poukazuje na legislativní rozměr Pačesová.

Kubíková dodává, že ačkoli jdou na mnohé firemní manažery při zmínce o ESG mrákoty, řadu dílčích opatření souvisejících s touto agendou již firmy učinily, aniž si to třeba uvědomují. „Chtěla bych všechny, kteří tvrdí, že se s ESG nikdy nesetkali, uklidnit, že nějakým způsobem už se s tím setkali. Žijeme v Evropské unii, což znamená, že mnohé zásady, které ESG pojmenovává, už mají implementované, minimálně některé z oblastí S a G,“ říká Kubíková. 

 

Jak získat data

Vzhledem k tomu, že povinnost nefinančního reportingu souvisí s kategorizací firem, a je tedy zaváděna ve vlnách, přináší implementace jisté problémy. Firmy, které mají ESG reporting povinný, potřebují data od svých dodavatelů, což mohou být menší firmy, zatím z povinnosti vyvázané. „Může být obtížné získat data od někoho, kdo je nepotřebuje sbírat. S tím souvisí různá úskalí. Je třeba si definovat, jaká data budeme požadovat, v jakém formátu, a určitě je na místě vzájemná shovívavost. Pokud dodavatel skutečně není schopen požadovaná data dodat, jistě je schopen dodat alespoň dílčí data, z nichž je poté možné udělat kvalifikovaný odhad,“ naznačuje cestu Pačesová.

Obě dámy zmiňují, že relativně častým zdrojem zmatků kolem ESG je také nejasnost, na koho padá povinnost reportovat u složitějších korporací s vícerými divizemi. „U větších skupin se setkáváme s tím, že nevědí, zda mají čekat na instrukce od matky, nebo se do toho mají pustit dcery. My doporučujeme podívat se, jaké entity do té konkrétní skupiny spadají, určit relevantní činnosti, jimiž se celá skupina zabývá, a udělat si počáteční analýzu, abychom věděli, jak na tom jsme. Díky tomu pak matka může s dceřinými společnostmi efektivně komunikovat a získávat potřebná data. Každopádně instrukce by měly přijít z mateřské společnosti,“ říká Pačesová.


Samostatným problémem je zapojení stakeholderů. Ne každý management je přesvědčen o prospěšnosti a naléhavosti tématu udržitelnosti a nemusí být ochoten věnovat mu náležitou pozornost. Nejde však jen o managementy. „Nejprve je třeba stakeholdery definovat. Může to být vedení společnosti, ale mohou to být i zákazníci, dodavatelé, společnost v širším slova smyslu. Ty je třeba zohlednit jak v reportingu, tak při tvorbě ESG strategie,“ pokračuje Pačesová s tím, že například tlak ze strany zákazníků je čím dál tím znatelnější.

 

Chybějící metodika

Další dílčí problém souvisí s nedostatečnou metodikou, konkrétně tou, jež upravuje písmeno S, týkající se společenské zodpovědnosti firemního působení. Je to do jisté míry tím, že zatímco v případě E se jedná o měřitelná data, v případě S jsou vyžadována jiná data, například měkká data týkající se zaměstnanců, jejich návyků a chování, což jsou data, která firmy dosud vůbec nebyly schopné evidovat. „Nejčastěji se setkáváme právě s dotazy co sledovat a jak to sledovat. Pak je otázka, zda se dají využít již implementované systémy, nebo bude třeba implementovat nové nástroje, které jsou již zaměřené na ESG. Další věc jsou procesy, a jelikož o nich dosud nebylo třeba reportovat, je pochopitelné, že například procesy sběru dat nejsou nijak nastavené,“ popisuje další rozměr Kubíková.


Kromě složitosti matérie firmy často narážejí i na nedostatek lidí, kteří by se takovou agendou, jež jde napříč odděleními, byli schopni zabývat. Proto jsou často nuceny sáhnout po pomoci v podobě externího poradce. „Dříve či později tato povinnost zasáhne všechny kategorie firem. Čím dříve se pustíme do počáteční analýzy, tím snadněji se nám potom celým procesem půjde. Je tedy třeba na to firmu připravit a zajistit na to kapacity. Pokud je na to firma nemá, nebo by zbytečně zahltila kapacity stávající, je lépe udělat si průzkum a sáhnout po konzultantské společnosti,“ doporučuje Pačesová.

 

Nakolik je možné brát veřejně dostupné informace o chování firem v oblasti ESG za bernou minci? Je lepší implementovat agendu ESG do firemní strategie naráz, nebo po krůčcích? A kolik to celé stojí? Sledujte video!Comments


bottom of page