top of page

O první Czech Sustainability Leader Award se utká šestice finalistů


Sandra Feltham, Michaela Stachová, Business Leaders Forum (BLF)

Odborná porota vybrala šest osobnostní ze světa udržitelnosti, které se ucházejí o ocenění Czech Sustainability Leaders Award. Tuto novou cenu letos poprvé udělí nejstarší česká platforma odpovědného podnikání Business Leaders Forum (BLF). Cena není určena firmám, ale jednotlivcům, kteří jsou vzorem pro ostatní ve svém úsilí posouvat udržitelnost v soukromém sektoru. Partnerem akce je projekt [ta]Udržitelnost.

 

Odpovědný firemní lídr podle kritérií BLF je zaměřený na dlouhodobý úspěch firmy, který je v souladu s potřebami a očekáváními všech zúčastněných stran – zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, komunity a životního prostředí. Měl by být tedy schopen propojit udržitelnost s obchodními cíli a zvyšováním profitability firmy.


„Nechceme vytvářet nové firemní žebříčky a ratingy. Víme, že celý rámec hodnocení udržitelných aktivit se teprve vyvíjí. Věříme ale v pozitivní motivaci. Vážíme si těch, kteří spojují akce v oblasti klimatu a obchodní hodnoty, protože věříme, že pokrok pro planetu přijde právě díky zapojení a vedení soukromého sektoru,“ vysvětluje ředitelka BLF Michaela Stachová.


Nominace jednotlivých osobností vzešla z návrhů veřejnosti. Z nominovaných pak porota vybrala šest finalistů, z nichž i vy můžete do 15. května vybírat vítěze. V porotě zasedla prezidentka BLF Sandra Feltham, Vladimír Kočí z VŠCHT, šéf projektu [ta] Udržitelnost Jaroslav Kramer a zástupkyně partnera ocenění Orlen Unipetrol Radka Marková.

 

Finalisté Czech Sustainability Leaders Award

 

Zuzana Holá

Udržitelnosti se profesně věnuje od roku 2015. Poslední čtyři roky má v roli ředitelky komunikace a udržitelnosti Vodafonu na starosti veškerou koordinaci a reporting ESG, audity i vzdělávání. Je také ředitelkou Nadace Vodafone, která se pomocí technologií snaží přispívat ke zkvalitňování života lidí v České republice, podporuje osoby a komunity k veřejnému prospěchu a snaží se svými aktivitami bránit hrozícímu vyloučení zranitelných skupin lidí z digitální společnosti.

 

Věra Babišová

Stojí za společensky prospěšným projektem „Změna je možná – chci změnu“, který umožňuje vězňům ve vybraných věznicích v rámci výkonu trestu pracovat jako operátoři call center. Práci přitom mohou zastávat přímo ve věznicích, a to díky spolupráci se společností A-GIGA, jíž je Věra Babišová zakladatelkou. Návratu propuštěných do běžného života pomáhají i další organizace spojené s Věrou Babišovou, Šance P.R.O. a Sousedé 83, které jim poskytují podporu při jednání s úřady, řešení dluhů, závislostí, zaměstnání či bydlení.

 

Martin Hausenblas

Textilní firma Malfini založená Martinem Hausenblasem patří mezi průkopníky na poli energetické soběstačnosti a udržitelnosti. Z hlediska spotřeby energie jsou provozy Malfini plně bilančně soběstačné díky využití solárních elektráren, tepelných čerpadel a rekuperací. Martin Hausenblas je také iniciátorem vize Česka jako energetické, dopravní a datové křižovatky a za tímto účelem spoluzaložil a finančně podporuje Institut Pulse. Stojí též za aplikací Liftago či iniciativou Podnikáme bez korupce.

 

Libor Musil

Vybudoval mezinárodně úspěšnou firmu LIKO-S, která exportuje montované interiérové systémy a unikátní svařované konstrukce pro nejnáročnější průmyslová použití. Přitom klade důraz na dopady firemních aktivit na přírodu i společnost. Portfolio doplňuje projekt Živé Stavby, unikátní program zelených budov, jehož cílem je změnit tvář a principy stavebnictví pomocí zelených fasád, střech a kořenových čistíren. Společnost posbírala již několik mezinárodních ocenění, včetně Best managed company či Red Dot design. 

 

Katarína Navrátilová

Silná strategie v environmentální a sociální oblasti může podpořit výkonnost celé firmy, její profitabilitu a také kulturu. To je motto Kataríny Navrátilové, která z pozice CEO společnosti Tesco ČR vede maloobchodní řetězec k dlouhodobému úspěchu s velkým důrazem na principy udržitelnosti. Zasloužila se o vydání první Zprávy o diverzitě a inkluzi společnosti Tesco v ČR. Podílí se na programu Tesco pro planetu, aktivně se angažuje v prevenci plýtvání potravinami a mnoha aktivit se účastní jako dobrovolnice. 

 

Jan Řežáb

Majitel a zakladatel skupiny JRD Jan Řežáb prosazuje ekologické technologie ve výstavbě bytových domů. Aktivně se snaží posouvat vpřed oblast obnovitelných zdrojů energie a vyvíjet řešení ekologické likvidace nerecyklovatelných odpadů. V rámci svého nadačního fondu mimo jiné podporuje zachování biodiverzity v české krajině. Řežáb též vybudoval a provozuje větrný park ve Václavicích i mnoho fotovoltaických parků v Česku, Slovensku i v Maďarsku. Součástí skupiny JRD je také společnost Millenium Technologies, která vyvíjí řešení zpracování odpadu bezemisní plazmovou gazifikací.


Související články:

Comments


bottom of page