top of page

Nestlé v Česku končí s plynovými kotelnami

Společnost Nestlé pokračuje v plánu přechodu na obnovitelné zdroje energie a dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Ve všech třech českých závodech, v Olomouci, Holešově a Krupce, společnost zaznamenala významnou úsporu energií, vody a množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů. Pro roky 2023–2024 Nestlé plánuje v Česku investovat do obnovitelných zdrojů energií dalších více než 100 milionů korun.

 

"Továrny v Česku a na Slovensku by měly postupně omezovat provoz plynových kotelen a nahradit je alternativními zdroji energie. „Aktuálně pracujeme na redukci využití kotelen a dalším snížení využívání plynu," říká Milan Lisý, vedoucí investic. Plyn se v závodech využívá ve výrobě, na tzv. technologický ohřev. Topení budov zajišťují tepelná čerpadla, jejichž využití chce Nestlé rozšířit. „Tepelná čerpadla mají spoustu výhod. Mají třikrát nižší spotřebu energie než plynové kotelny, můžeme je postavit blíže k výrobě, takže dochází k menším tepelným ztrátám, a místo plynu využívají elektřinu,“ dodává Lisý. Od roku 2021 vyžívají všechny Nestlé závody v Česku elektřinu z obnovitelných zdrojů.

V Holešově se k vytápění kanceláří a jídelny využívá odpadní teplo nebo tepelná čerpadla.„V továrně na Zlínsku, kde se vyrábí například bonbony JOJO, využíváme páru pro technologický ohřev. Doposud ji vyrábíme v průmyslové kotelně ze zemního plynu. Plán je kompletně, či alespoň částečně redukovat potřebu plynové kotelny a nahradit ji dalšími vysokokapacitními tepelnými čerpadly, která bychom rádi ve výrobě využili jako zdroj tepla na jedné straně a na chlazení želé na straně druhé. Tím se výrazně sníží spotřeba energie a zredukují se emise CO₂,“ ukončuje Lisý. V Krupce u Teplic, kde se vyrábí produkty Garden Gourmet, by nová tepelná čerpadla měla sloužit k vytápění fritéz, chlazení a zamrazování výrobků či k ohřevu sanitační vody.

Nestlé se zavázalo snížit do roku 2030 emise CO₂ o polovinu hodnoty z roku 2018 a dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. V továrnách dlouhodobě přechází na obnovitelné zdroje. Větrné elektrárny nebo solární panely využívá od externího dodavatele, při odhadované návratnosti 3–5 let tyto zdroje buduje přímo v továrnách. Kromě obnovitelných zdrojů Nestlé investuje do podpory výrobků s nižší uhlíkovou stopou, do inovací obalových materiálů a odpadového hospodářství. Od roku 2013 společnost ze svých závodů v Česku a na Slovensku nevyváží žádný plastový ani jiný odpad na skládky, ale recykluje ho či energeticky využívá.

Tisková zpráva Nestlé je k dispozici zde.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page