top of page

Nejrozsáhlejší on-line ESG datovou knihovnu v Evropě spouští jako první ČEZ

Sledovat, jak se Skupině ČEZ daří naplňovat jednotlivé cíle ambiciózní VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, teď může kdokoliv na pár kliknutí počítačovou myší. Stovky ukazatelů mapujících pokrok společnosti v udržitelnosti, jsou nově komukoliv k dispozici přehledně a na jednom místě na webových stránkách. Komplexní ESG datovou knihovnu se statistikami za poslední tři roky spustil ČEZ jako první v ČR, svým rozsahem se jedná o největší databázi nefinančních ukazatelů ze všech evropských energetik.

 

Vedle klasických finančních ukazatelů, jako je obrat, zisk či míra zadlužení, jsou pro investory, banky, pojišťovny ale i pro zaměstnance, zákazníky či širokou veřejnost v současné době čím dál důležitější i data nefinančního charakteru. Ta reflektují, jakým způsobem se firma chová k životnímu prostředí, ke komunitám, zaměstnancům a zda je transparentně řízena.


Veškeré statistiky z této oblasti Skupina ČEZ jako první v České republice (a nejrozsáhleji ze všech energetik v Evropě) nově poskytuje přehledně na jednom místě na svých webových stránkách prostřednictvím interaktivní datové knihovny. Zájemci si mohou údaje zobrazit buď formou tabulky nebo v podobě spojnicového či sloupcového grafu. V obou případech si lze data stáhnout pro další využití.


„Udržitelnost se poslední dobou skloňuje ve všech pádech a někdy je těžké se v pojmech a datech zorientovat. Zakládáme si na otevřenosti a transparentnosti a na web jsme dali veškerá ESG data, která poskytujeme ratingovým agenturám, investorům, bankám či pojišťovnám za poslední tři roky. Postupně také budeme naši databázi dál rozšiřovat,“ uvedla ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.


Útvar ESG zatím tímto způsobem zpřístupnil data za roky 2019 až 2021, která byla zpracována jednotnou metodikou a prošla nezávislým externím auditem. Například emise z uhelných zdrojů ČEZ měří kontinuálně přímo ve výrobě, údaje z imisních měření jsou součástí databáze ISKO provozované na národní úrovni Českým hydrometeorologickým ústavem. Do výkazu zahrnujeme všechny skleníkové plyny, které uvádí Kjótský protokol.

Data z dřívějších let jsou i nadále veřejně dostupná ve výročních zprávách a jiných dokumentech Skupiny ČEZ publikovaných na webových stránkách. Například emise oxidů síry (SOx) a oxidů dusíku (NOx) ČEZ publikuje od svého vzniku v roce 1992 (včetně srovnání s obdobím 1980-1992), emise CO2 pak od roku 2004. Ve stejném roce ČEZ poprvé zveřejnil i statistiky nakládání s vodou.


Datová knihovna je k dispozici v angličtině i v češtině. Uživatelé uvítají možnost filtrovat data podle konkrétních mezinárodních standardů: například podle Globální iniciativy pro podávání zpráv o udržitelnosti (GRI), Rady pro udržitelné účetní standardy (SASB), nebo globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Pro širokou veřejnost je určena záložka, kde jsou data rozdělena do čtyř hlavních kapitol: životní prostředí, sociální vztahy, řízení firmy a obecné ukazatele. Výhodou datové knihovny je především to, že schraňuje veškeré povinně i nepovinně zveřejňované informace z různých společností Skupiny ČEZ na jednom místě. Celkem je k dispozici přes 770 číselných údajů, které se budou neustále rozšiřovat. Transparentnost pro Skupinu ČEZ je prioritou


Datová knihovna byla vytvořena v Next.js frameworku, což je technologické řešení používané společnostmi jako Meta, Netflix, Airbnb, či Walmar. Jeho hlavní výhodou je rychlejší načítání stránek.

Skupina ČEZ postavila svou ambiciózní strategii Vize 2030, vyhlášenou před dvěma lety, právě v souladu s principy ESG. Již loni deklarovala, že klimatické neutrality dosáhne do roku 2040, tedy o 10 let dříve, než byl původní termín. Skupina ČEZ má ambici posunout se v globálním ESG ratingu energetických firem mezi pětinu nejlepších.


Tisková zpráva je k dispozici zde.


Comentários


bottom of page