top of page

Nejlepší je začít u dětí

Naší srdeční záležitostí je projekt, v rámci nějž podporujeme vznik jedlých školních zahrad, říká Eliška Froschová Stehlíková, vedoucí firemní komunikace a CSR ve společnosti Lidl Česká republika

 

V našem novém seriálu Tržiště inspirací oslovujeme Tváře udržitelnosti s prosbou, aby se s námi podělily o výjimečný udržitelný projekt jejich firmy či instituce a/nebo o zajímavou iniciativu ze zahraničí. Smyslem je dál rozšiřovat paletu příkladů dobré praxe a inspirovat všechny, kdo chtějí udržitelnost posouvat vpřed. 


Na jaký projekt vaší společnosti z oblasti udržitelnosti jste obzvlášť hrdí a proč?

Projekt jedlých školních zahrad, který vznikl ve spolupráci s programem Skutečně zdravá škola, je již třetím rokem naší srdeční záležitostí. Každý rok na jaře vypisujeme grantovou výzvu, v rámci které může osm škol nebo školek získat finanční podporu 100 tisíc korun na vybudování jedlé školní zahrady.


Iniciativa má za cíl podporovat zdravé stravování a rozvíjet vztah dětí k půdě a potravinám. Žáci, kteří mají možnost využívat zeleninové a ovocné zahrady, získávají lepší vztah k přírodě než jejich vrstevníci. Zelené prostředí podporuje rozvoj mnoha dovedností a schopností, včetně motoriky, kreativity a sebevědomí. Děti tak mají možnost objevovat přírodu a získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí.


Vítězné projekty se zaměřují na různé aspekty jedlých zahrad a využití venkovních prostor. Některé školy využijí finanční podporu k založení či rozšíření ovocných a bylinkových zahrad, vybudování venkovních interaktivních učeben, či na instalaci inovativního zavlažování. Další projekty se zaměřují na propojování generací prostřednictvím zahradničení, do kterého zapojí děti společně s obyvateli blízkého domova seniorů. Jiné školy usilují o vytvoření vhodného prostředí pro včely a zapojení školní zahrady do výuky tak, aby naučila děti vztahům mezi půdou, rostlinami a živočichy. Zapojené jsou i školní jídelny, které mohou výpěstky ze školních zahrad využít na přípravu zdravých svačinek pro děti.

 

Vidíte v zahraničí nějakou iniciativu z oblasti udržitelnosti, kterou byste ráda přinesla do českého prostředí?

České firmy zatím oproti zahraničí pokulhávají v nastavování vlastních klimatických cílů a transparentnosti v oblasti udržitelnosti vlastního provozu, ať už prostřednictvím nefinančního reportingu či ekologických a sociálních auditů. V rámci klimatické strategie skupiny Schwarz si Lidl Česká republika klimatické cíle již dobrovolně nastavil. Stejně tak dobrovolně reportuje nefinanční data již od roku 2018. Výzvy nás ale čekají právě v oblasti environmentálních a sociálních auditů, které se například v Německu postupně stávají standardem.

 コメント


bottom of page