top of page

Nefinanční reporting by měl firmy ukázat bez příkras

Nový standard vyžaduje, aby podniky kromě jiného reportovaly své dopady na životní prostředí, na své zaměstnance a zákazníky a identifikovaly finanční rizika pro vlastní chod, říká Markéta Horková, senior manažerka oddělení poradenství v oblasti klimatických změn a udržitelnosti v EY. Udržitelnost už dávno není výstřelkem doby, ale stává se pevnou součástí byznys modelů. Řada mezinárodních tendrů dnes obsahuje podmínky udržitelnosti, třeba prokázání původu zboží nebo jeho uhlíkové stopy. Podnik, který neumí potřebná data doložit, je penalizován, v horším případě rovnou vyloučen. Ani sebenižší nabídková cena ho nezachrání. „Udržitelnost je dnes třeba chápat jako příležitost k transformaci, která pomůže podniku obstát v napjaté mezinárodní konkurenci. K tomu je v prvé řadě potřeba do detailu pochopit provázanost modelu podnikání s okolním světem, identifikovat ESG rizika, která jsou daleko obsáhlejší než ta obsažená ve standardním registru rizik podniků. Dále je třeba nastavit procesy sběru a využití celé škály nových dat a naučit se s nimi pracovat za účelem zvýšení efektivity procesů a odolnosti celého podnikání,“ říká Markéta Horková.

 

Celý rozhovor, který vyšel na webu Týdeníku Euro, naleznete zde.


Markéta Horková, senior manažerka oddělení poradenství v oblasti klimatických změn a udržitelnosti v EY.


Comments


bottom of page