top of page

Nedostatečný reporting ESG dat ohrožuje budoucí postavení firem na trhu, říká Pavel Franc

Podle výzkumu Frank Bold nezveřejňuje Česká republika klimatická rizika pro různé časové horizonty. Ani české firmy se pak z velké části nezabývají reportováním emisí skleníkových plynů nebo due diligence, které jsou nezbytné pro přístup k zelenému financování.

 

Mezinárodní analýza klimatických a lidskoprávních reportů společnosti Frank Bold se tentokrát zaměřila na firmy z rizikových odvětví, které mají dopad na změnu klimatu. Jedná se o energetiku, dopravu, stavebnictví a nebo sektor financí, který je klíčový pro financování transformace ekonomiky.


V Česku bylo celkem analyzováno 13 společností jako je Komerční banka, ČEZ, ŠkodaAuto, O2 Czech Republic, Česká spořitelna nebo Kofola. Převážně jde o společnosti ze sektorů, které jsou kritické v dopadech na změnu klimatu.V naprosté většině kritérií české a polské firmy výrazně zaostávaly, hlavně za Španělskem a Německem. 62 procent českých firem stále vůbec neidentifikuje rizika, která pro jejich podnikání představuje klimatická změna a dokonce žádná z nich neuvažuje o klimatických rizicích v různých časových horizontech. „České společnosti výrazně zaostávají také v reportování emisí skleníkových plynů a v popisu procesu due diligence pro lidská práva. Oba tyto ukazatele jsou přitom zásadní při posuzování udržitelnosti firem ze strany investorů, bank i dalších aktérů,” popisuje vedoucí sekce odpovědných firem Frank Bold Filip Gregor. Pouze 5 z 13 analyzovaných firem podle Frank Bold uvádí konkrétní klimatický cíl, z toho 4 firmy mají tento cíl sladěný s cíli Pařížské dohody. Pouze jedna společnost zveřejňuje rizika spojená s oblastí lidských práv a popisuje proces due diligence.


Malý pokrok české firmy udělaly ve zveřejňování klimatických cílů, kde se oproti roku 2019 posunuly o 28 procent. U vědecky podložených cílů, které si firmy určily v souvislosti s klimatickou změnou, je nárůst o 21 procent.


Evropské standardy šetří administrativní náklady


Od roku 2018 existuje směrnice o nefinančním reportingu, která ukládá velkým korporacím zveřejňovat relevantní informace ohledně rizik a dopadů v oblasti klimatu, životního prostředí a lidských práv. Alliance for Corporate Transparency, organizace spadající pod skupinu Frank Bold, od roku 2018 publikovala dvě přelomové studie, které ukazují pokrok a nedostatky v plnění povinností s cílem poskytnout podklady pro reformu směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kterou Evropská komise představila v roce 2021 v dubnu.


Nový výzkum zaznamenal pokrok ve zveřejňování informací o udržitelnosti, firmy však stále zůstávají zaměřené na obecné informace a neuvádí specifická data, která čím dál víc požadují investoři, banky nebo ratingové agentury. „Nedostatečný reporting ESG dat ohrožuje budoucí postavení firem na trhu a omezuje jejich schopnost využít bezprecedentních příležitostí, které transformace ekonomiky nabízí. V posledních měsících pozorujeme obrovský nárůst poptávky po zelených projektech ze strany investorů,” vysvětluje důležitost reportingu CEO expertní skupiny Frank Bold Pavel Franc.


Evropská komise díky směrnici CSRD navrhla vývoj navázných reportovacích standartů, které by měly firmám pomoci lépe se zaměřit na klíčová data. Vše by mělo vyjít v platnost od roku 2023. Tyto standarty odlehčí společnostem v jejich administrativiní oblasti a přinesou úspory odhadované na 24 200 až 41 700 eur pro jednu firmu ročně. Standardy by firemní reportování mohly zjednodušit a zlevnit, podporuje to 80 procent firem, které o udržitelnosti reportují.


Comentários


bottom of page