top of page

Na cestě k udržitelnosti je třeba méně regulací a více pobídek, řekl ministr Dvořák


ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka

Nepřehnali jsme to s Green Dealem jako kdysi s perestrojkou? Evropa podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka spíš nezvolila nejlepší postup. Proto nyní přesouvá důraz od regulací k investicím a pobídkám. Další směřování každopádně ovlivní volby do Evropského parlamentu. Evropští úředníci ale jakožto profesionálové agendu udržitelnosti usnout nenechají, usoudil Dvořák v úvodu květnové Euro Byznys Breakfast.

 

Klimatické změny představují velkou výzvu pro Česko, Evropu i celé lidstvo. „Všichni víme, že je potřeba jednat rychle a efektivně. Stejně vážně ale vnímám skutečnost, že tato transformace představuje velkou výzvu pro podnikatelský sektor. Poslední dobou ve veřejné diskuzi často slýcháme otázku, jestli jsme to s Green Dealem nepřehnali, jako kdysi s perestrojkou. Já bych spíše řekl, že jsme snad jen nezvolili úplně nejlepší postup. Síla demokracie ale spočívá v tom, že díky otevřené diskusi se můžeme poučit ze svých chyb a případně přehodnotit naše směřování nejen v Česku, ale i na úrovni Evropské unie,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v úvodu, kterým zahájil květnovou Euro Byznys Breakfast. Jejím tématem byly vize udržitelné budoucnosti.


Nyní se proto podle něj v Evropě přesouvá důraz od transformace založené na přísných regulacích k modelu, který klade důraz na investice a pobídky. Určitou inspirací k tomu byl americký zákon Inflation Reduction Act (IRA) z roku 2022, který kombinuje granty, půjčky a daňové úlevy a láká firmy a investory do Spojených států.


To však podle Dvořáka neznamená, že by předchozí pojetí Green Dealu bylo výhradně o regulacích, jak se v Česku nesprávně tvrdí. Dvořák zmínil příklad Fondu pro spravedlivou transformaci, který má s přechodem na udržitelnou ekonomiku pomoci „nejfosilnějším“ regionům. Problém tedy podle ministra spočíval spíše v nevyváženém poměru mezi regulacemi a pobídkami a v nástrojích, které má EU k dispozici. „Na rozdíl od Spojených států nejsme federací. A právě proto, že na úrovni Evropské unie nevybíráme daně, chybí nám možnost využít například daňové úlevy jako nástroj podpory po vzoru amerického IRA. Navíc má EU ve srovnání s vládou USA velmi omezený rozpočet a ani v investicích tedy nemáme obrazně řečeno takovou páku.“


Ohledně situace v Česku Dvořák připomněl Národní plán obnovy, který vychází z evropského nástroje Next Generation EU. „Tento plán zahrnuje ambiciózní opatření v oblasti energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství, počítá s investicemi mimo jiné do obnovitelných zdrojů energie, do modernizace průmyslu, zlepšení energetické účinnosti budov a podpory výzkumu a vývoje zelených technologií. Klíčovým prvkem české strategie je transformace energetiky,“ uvedl ministr s tím, že naše země má obrovský potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména solární a větrné. V této souvislosti připomněl, že evropské země s nejvyšším podílem obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, tedy Švédsko a Finsko, mají současně také nejnižší ceny energií. Za důležité ministr považuje zapojení občanů do procesu transformace a jejich informovanost o přínosech zelené ekonomiky.


O další podobě evropského transformačního úsilí však do jisté míry rozhodnou nadcházející volby do Evropského parlamentu a budoucí Evropská komise. Ačkoli Dvořák očekává přeskupení sil, předpokládá, že hlavní linka zůstane zachována. „Sice teď nevíme zcela přesně, s kým a o čem budeme jednat, ale na druhou stranu úředníci jsou profesionálové. Oni tu agendu usnout nenechají.“

コメント


bottom of page