top of page

Musíme držet krok s Evropou, říká za „klimatické lídry“ Pavel Štefek z PwC

Druhá část streamu projektu [ta] Udržitelnost se věnovala aktivitám sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, ve kterém spojují své síly telekomunikační, finanční, poradenské a právnické společnosti i specialisté na redukci CO2. Téma diskuze rozvedl místopředseda platformy a partner PwC Pavel Štefek.

 

Posláním platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic je sledovat, jak se největším firmám v Česku daří omezovat produkci CO2, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomáhat s jejich realizací.


„Zamýšleli jsme se nad tím, co chybí na trhu, a vnímáme, že není mnoho společností, které vykazují svojí uhlíkovou stopu nebo reportují konzistentně. Na druhou stranu máme velké poptávky od firem, které s výpočtem uhlíkové stopy potřebují pomoct. Naším cílem bylo vytvořit spolek, který by toto téma sjednotil a pomohl společnostem stanovit jednotnou metodiku výpočtu. Česká společnost obecně neklade dostatečný důraz na firmy, které jsou lídry a mají nízkou uhlíkovou stopu. A zároveň jsou i konkurenceschopnější na mezinárodních trzích, kam jako Česko exportujeme,“ vysvětluje Pavel Štefek, místopředseda platformy a partner poradenské společnosti PwC.


Štefkův tým stojí za vývojem klientské aplikace pro komplexní řízení ESG dat („Environment“ hodnotí dopady na životní prostředí, „Social“ společenskou odpovědnost a „Governance“ odpovědný přístup k řízení společností), včetně výpočtů uhlíkové stopy, stanovování a řízení cílů a tvorby nefinančního reportingu. „Snažíme se zacílit na představitele největších českých firem napříč celým průmyslem, protože v Česku nemáme jen automobilový a těžký průmysl, ale i úspěšné IT firmy a silné finanční instituce. A menší firmy by k nim měly vzhlížet a dosáhnout stejných nebo podobných úspěchů. Hlavně je důležité si uvědomit, že tam, kam exportujeme, jsou státy s inovacemi daleko před námi a musíme s nimi držet krok, abychom byli konkurenceschopní. Udržitelnost zajímá nejen klienty a investory, ale i zaměstnance,“ uvádí Štefek.


Sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic sestavuje pomocí nástroje Carbon Tracker žebříček 150 největších českých firem (dle vykázaného obratu za jejich poslední fiskální rok). Tyto společnosti budou vyzvány k poskytnutí údajů o emisích a příjmech prostřednictvím webových stránek platformy. Sběr dat začal v březnu a podle původního plánu měl probíhat do června. „Nyní získáváme data. Bohužel jsme si vědomi aktuální situace a i firmy trochu mění své priority, krátkodobé nebo střednědobé. V současné době přemýšlíme, že posuneme deadline pro zaslání dat, aby firmy stihly vše zpracovat a poskytnout, abychom je mohly zařadit do našeho seznamu,“ říká Štefek.


Cílem reportu Carbon Tracker je monitorovat posun České republiky ve snižování uhlíkové stopy. Report by se měl stát cenným veřejným datovým zdrojem o obratu české ekonomiky směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Vyzdvihne společnosti, které na tuto cestu již nastoupily, a dodá odvahu i cenné návody těm, které jsou na začátku. Podle Štefka máme v kontextu Evropy co dohánět. „Pro nás je logicky velmi důležité trendy stíhat, abychom se stali konkurenceschopnějšími,“ uzavírá Štefek.


Záznam z druhé části streamu projektu [ta] Udržitelnost naleznete zde.

Comments


bottom of page