top of page

MONETA vloni investovala do udržitelnosti téměř čtvrt miliardy korun


moneta investice taudržitelnost

TISKOVÁ ZPRÁVA: Během roku 2023 investovala Skupina MONETA do udržitelnosti částku přesahující 226 milionů korun. Největší část, přes 96 milionů, banka investovala do nákupu nových elektromobilů, dalších více než 78 milionů korun bylo určeno na další vylepšení kybernetické bezpečnosti banky. Přes 30 milionů korun věnovala MONETA na filantropické účely, významnou část prostředků investovala také do nástrojů na rekonstrukci svých poboček nebo na aktivity, zaměřené na rozvoj zaměstnanců.

 

Do udržitelnosti MONETA investuje dlouhodobě: jen za rok předchozí – tedy dvanáct měsíců roku 2022 – činila částka, investovaná do této oblasti, vice než 186 milionů korun. I tehdy činila největší objem investice do elektrifikace firemní flotily a dále do pořízení moderních a přesných zařízení na spotřebu energií. „V loňském roce jsme pak investovali do tzv. zelených certifikací našich energií, další nákup dobíjecích wallboxů pro naše elektromobily a samozřejmě posílení flotily o další elektrovozy. V současné době je již každé druhé auto v Monetě poháněné elektřinou,“ uvedla v této souvislosti ředitelka udržitelnosti a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

 

Více než 78 milionů korun investovala MONETA do svých zabezpečení a kybernetické bezpečnosti. „Posílili jsme naši ochranu proti útokům typu DDoS, dále jsme investovali do našich nástrojů na monitoring a detekci hrozeb, zabezpečení sítě a zaměřili jsme se také na kontinuální testování naší odolnosti proti současným hrozbám,“ informovala Filipová. Dalších více než 32 milionů pak banka darovala na filantropické účely, ať již prostřednictvím přímých partnerství s neziskovými organizacemi, prostřednictvím svého grantového programu, nebo nadace MONETA Clementia.

 

Nezanedbatelnou investicí se vloni stal i vývoj nástrojů pro získávání dat pro nefinanční reporting podle kritérií ESG: MONETA je jednou z firem, které musí jako jedny z prvních zveřejňovat již za rok 2024 informace o svém udržitelném chování v souladu s evropskou směrnicí SCRD. Podle ní musí vybrané podniky informovat o pozitivních i negativních vlivech své činnosti na životní prostředí, zároveň pak mají povinnost reportovat o takzvaných ESG rizicích a příležitostech, které mají vliv na dlouhodobou udržitelnost jejich obchodní činnosti. Povinností je také zveřejnění strategie, které se zlepšení udržitelnosti dané firmy týká a časový cíl, kdy chce daná společnost tohoto zlepšení dosáhnout. „Do tohoto vývoje jsme v loňském roce investovali téměř tři miliony korun,“ dodala Filipová.

 

 

Comments


bottom of page