top of page

Lidl v Česku od roku 2022 plně přešel na zelenou elektřinu


Lidl tisková zpráva #taUdržitelnost

Lídr mezi tuzemskými maloobchodními řetězci Lidl využívá od roku 2022 už jen zelenou elektřinu. Emise skleníkových plynů se mu předloni proti roku 2021 podařilo snížit o 14 procent. Uvádí se to ve zprávě o udržitelném rozvoji, kterou řetězec zveřejnil. Dokument mapuje obchodní roky 2021 a 2022 a byl vypracován v souladu se Standardy GRI.

 

„Zpráva je uspořádána podle mezinárodní metodiky modelu odpovědnosti Lidl. Ta naše podnikání vnímá ve třech pilířích – co je dobré pro naši planetu, co pro lidi a co pro jednotlivce. V takto mezinárodně nastaveném rámci vyprávíme náš příběh o tom, co jsme v letech 2021 a 2022 udělali konkrétně v Česku. Je to transparentní přehled o našich hodnotách a našem byznysu. O tom, jak vnímáme naši roli a odpovědnost. Čeho chceme dosáhnout, co se nám daří i kde ještě splněno nemáme,“ říká v úvodním slově ředitel společnosti Adam Miszczyszyn.

 

V části "Dobré pro planetu" firma například vyčísluje, že celkové emise související s její činností (scope 1,2 a 3, tedy emise z vlastního provozu, emise ze spotřebovaných energií, nepřímé emise), v roce 2022 dosáhly 3,357 milionu tun ekvivalentu oxidu uhličitého. Do roku 2030 je chce tuzemský Lidl snížit o 30 procent. Podniká k tomu řadu kroků, mezi které primárně patří snižování energetické náročnosti provozu. Jeho spotřeba energie na metr čtvereční prodejní plochy v roce 2022 meziročně klesla o 4,2 procenta na 620,8 kilowatthodiny. Cestou je ale i budování vlastních obnovitelných zdrojů. „Rozhodli jsme se postavit 60 fotovoltaických zařízení na střechách našich prodejen a skladů, protože věříme, že právě takové kroky nás přibližují k našemu cíli – stát se lídrem v ekologické odpovědnosti,“ říká tisková mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

 

Velkou kapitolou v ochraně životního prostředí je také šetrné nakládání se zdroji. Lidl ČR předloni vyprodukoval 64,5 tisíce tun odpadů, což je meziročně o 8,4 procenta méně. Podíl skládkování přitom řetězec omezil na 2,85 procenta. Jedním z klíčových projektů do budoucna je pak pro firmu zavedení záloh na PET lahve a plechovky do roku 2025.

 

V rámci pilíře „Dobré pro lidi“ reportuje Lidl data k diverzitě a inkluzi, ke spravedlivému odměňování a společenské odpovědnosti. Například nástupní mzda na pozici prodavač(ka)/pokladní byla v tomto řetězci v roce 2022 o 183 procent vyšší než zákonná minimální mzda v ČR. Mzda pokladní po třech letech při úvazku 40 hodin týdně dosahovala 33 tisíc korun měsíčně. Rozdíl mezi odměňováním žen a mužů, takzvaný Gender Pay Gap, v této firmě dosahoval 9,6 procenta, republikový průměr byl 15 procent. Z dat o společenské odpovědnosti je pozoruhodná částka 326 milionu korun, kterou se povedlo od roku 2011 shromáždit v rámci sbírky Srdce dětem nebo 1002 tun potravin předaných od roku 2018 potravinovým bankám.

 

V posledním pilíři „Dobré pro tebe“ zveřejňuje Lidl například data o počtu certifikovaných produktů nebo podpoře českých dodavatelů. Jejich podíl na platbách za přijaté zboží v roce 2022 dosáhl 51,3 procenta, ačkoli tvořili jen 26,2 procenta všech dodavatelů.

 

Kompletní Zprávu si můžete prohlédnout zde: Zpráva o udržitelném rozvoji 2021-2022.


Comments


bottom of page