top of page

Klimatické vzdělávání hrou

Zajistili jsme financování projektu BASE CAMP, iniciovali zapojení spolupracovníků dm napříč pozicemi na regionální úrovni, podpořili environmentální vzdělávání žáků a žákyň druhých ročníků středních škol a zabrousili do oblasti edukativního gamingu, říká Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm v Česku.

 

V našem novém seriálu Tržiště inspirací oslovujeme Tváře udržitelnosti s prosbou, aby se s námi podělily o výjimečný udržitelný projekt jejich firmy či instituce a/nebo o zajímavou iniciativu ze zahraničí. Smyslem je dál rozšiřovat paletu příkladů dobré praxe a inspirovat všechny, kdo chtějí udržitelnost posouvat vpřed. 


Na jaký projekt vaší společnosti z oblasti udržitelnosti jste obzvlášť hrdí a proč?

Projektů z oblasti udržitelnosti, které mají významný celospolečenský přínos a na nichž jsme se podíleli převážně formou finanční podpory, je celá řada. Nejnovějším projektem, který nyní probíhá a v několika aspektech mezi ostatními vyniká, je projekt BASE CAMP. Zajistili jsme financování tohoto projektu, iniciovali zapojení spolupracovníků dm napříč pozicemi na regionální úrovni, podpořili environmentální vzdělávání žáků a žákyň druhých ročníků středních škol a zabrousili do oblasti edukativního gamingu. 


Základ finanční podpory projektu v objemu 2,6 milionu korun tvořilo pět procent denního obratu v prodejnách dm, v aplikaci Moje dm a v online shopu dm.cz v pátek 24. listopadu 2023, kdy probíhal Giving Friday. Jde o každoroční aktivitu dm – protipól Black Friday – se sociálním a/nebo udržitelným aspektem. Tuto částku společnost dm navýšila na tři miliony korun a věnovala ji vzdělávací organizaci TEREZA. 


Kapacita čtyřměsíčního projektu v rozsahu 100 tříd byla záhy naplněna. Do oslovování jednotlivých středních škol po celé České republice se zapojili spolupracovníci dm v okolí centrály, centrálního skladu i prodejen dm.  Podíleli jsme se na testování vznikající hry. Výsledkem společného úsilí, profesionality a jedinečného know-how pracovníků organizace Tereza je workshop s obrovským přesahem a potenciálem. Součástí je flexibilní hra BASE CAMP, která může být upravována jak z herního, tak ze vzdělávacího hlediska a použita pro různé formy klimatického vzdělávání. Věříme, že školní prostředí je ideálním místem pro osvětu a inspiraci ke globálním environmentálním výzvám, k rozvoji kritického myšlení a týmové spolupráce. Jedná se o aktivitu, která nám jednoznačně dává smysl. Tuto spolupráci, bychom si přáli rozvíjet i v budoucnu. 


Vidíte v zahraničí nějakou iniciativu z oblasti udržitelnosti, kterou byste rád přinesl do českého prostředí?

Společnost dm působí ve 14 evropských zemích, a tento fakt sám o sobě skýtá obrovské pole působnosti pro vzájemnou inspiraci, sdílení osvědčených postupů, inovativních řešení a zkušeností. V rámci celého společenství dm usilujeme o minimalizaci negativního dopadu naší činnosti na životní prostředí a stejné nároky klademe i na naše partnery a dodavatele. Lidskost, udržitelný přístup a zodpovědné podnikání patří mezi klíčové hodnoty celé skupiny dm. Díky německému původu skupiny je i pro dm na českém trhu závazné dodržování německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci. Zákon upravuje odpovědnost podniků za dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí a vztahuje se nejen na činnost samotné firmy, ale i na jednání jejích přímých i nepřímých smluvních partnerů. Pro společnost dm je důležité, aby její dodavatelé a další subjekty, s nimiž spolupracuje, vyznávali stejné hodnoty. Na webu dm.cz byl spuštěn oznamovací systém, který může kdokoliv využít při podezření, pochybnostech nebo získání doložitelných poznatků o porušování lidských práv nebo environmentálních závazků, ať už v dm, nebo v jejích dodavatelských řetězcích. 

Comments


bottom of page