top of page

Jak válka poškodila investice do ESG


burza válka poškození investic ESG

Z tříletého srovnání pohybu akcií firem, které dbají na svůj ESG profil, a zbytku trhu vyplývají zajímavé výsledky. Zdrojem pro srovnání byly hodnoty akciového indexu MSCI World, který sleduje výkonnost více než 1500 firem světa, a selektivního MSCI World ESG Leaders, zaměřujícího se na vybranou část těch nejodpovědnějších z nich. V loňském roce i v roce 2021 připisovaly ESG firmy rychleji než zbytek, v krizovém roce 2022 naopak rychleji odepisovaly. Upozornila na to společnost Wonderinterest Trading.

 

Loňský rok uzavíral index MSCI World ESG Leaders se ziskem 26 procent, zatímco mateřský MSCI World si připsal zhruba 24 procent. Dva procentní body se nemusí jevit jako velký rozdíl. Tentýž údaj se ale dá interpretovat také tak, že ESG firmy byly výkonnější o devět procent.


O rok dříve byl mezi srovnávanými indexy podobný rozdíl, ale s opačným znaménkem a prohozením rolí. Rok 2022 byl napjatý jak ekonomicky kvůli vysokým cenám energií a dlouho nevídané inflaci, tak geopoliticky kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu. Ukázalo se, že čas takovéto nejistoty tématu udržitelnosti příliš nepřál, a negativní sentiment postihl více právě hodnotu indexu MSCI World ESG Leaders. Ten v daném roce odepsal více než 19 procent, a zaznamenal tak téměř o půldruhého procentního bodu větší pokles hodnoty než všeobecný mateřský index.


Naopak v době vrcholu pandemie Covid-19 v roce 2021 byl rozdíl ve výkonnosti obou indexů největší. Konkrétně 25 ku 22 procent zisku ve prospěch MSCI World ESG Leaders. 


Do indexu MSCI World ESG Leaders jsou mimo jiné zařazena velká byznysová jména jako Microsoft, Tesla, Nvidia, Alphabet, Visa, Johnson & Johnson, Lilly nebo Home Depot. Není to náhoda, protože tyto firmy vzaly téma udržitelnosti velmi vážně a ve většině případů má agendu ESG na starosti člen nejužšího vedení společnosti. Naopak firemní strategie pro případ války do vypuknutí konfliktu na Ukrajině měly minimální prioritu.


Šok z války se přirozeně projevil i na straně investorů, kteří jednak rychle parkovali kapitál do bezpečných přístavů, jednak obecně volili na trzích spíše zdrženlivost. Fakt, že ztráty se týkaly jen válečného roku a loni již indexy připisovaly zisky, je zřejmým znamením, že ESG a udržitelnost jsou víc než jen trend. V letošním roce zatím index MSCI World ESG Leaders připsal 4,4 procenta.

 

Vývoj tržní hodnoty indexů MSCI World ESG Leaders a MSCI World (%)*Zdroj: Wonderinterest Trading na základě dat MSCI.com

 

Comments


bottom of page