top of page

I v Česku se již poskytují udržitelné úvěry

Udržitelné financování je jasným trendem současného bankovnictví. Radek Trachta, šéf globálního financování Komerční banky v živém streamu webu [ta] Udržitelnost představuje jednotlivé finanční nástroje navázané na udržitelnost, vysvětluje rozdíly mezi nimi a na konkrétním příkladu z českého prostředí ukazuje, jak může takové financování vypadat.

 

Komerční banka patří do první trojky největších finančních domů v Česku. ESG úvěry, tedy financování dle specifických kritérií udržitelnosti, začala poskytovat na jaře loňského roku. Skrze svou mateřskou společnost Société Générale vydává zelené dluhopisy již od roku 2019, kdy její stálí klienti z našeho regionu, konkrétně realitní hráči CTP a CPI dorostli do takové velikosti, že se stali zajímavými pro evropský dluhopisový trh (500 milionů eur a více). „Dnes se zelené financování ale netýká jen korporátní sféry, podporujeme i retailový segment, tedy hypotéky na udržitelné bydlení, úvěry na technologie typu fotovoltaiky či tepelných čerpadel, máme poradenství na celou oblast ESG,“ říká Trachta.


Finančních nástrojů, které se dají zařadit do ranku udržitelnosti, kvapem přibývá. To podstatné se ale podle Trachty jak v Evropě tak v Česku točí kolem čtyř hlavních produktů. Jsou jimi zelený úvěr (green loan), úvěr navázaný na udržitelnost (SLL - sustainability link loan) a jejich dluhopisová obdoba, tedy zelený dluhopis (green bond) a dluhopis navázaný na udržitelnost (SLB - sustainability link bond). „U zeleného úvěru musí účel mít jednoznačně pozitivní enviromentální dopad a peníze nesmí jít jinam než na tuto investici, zatímco u úvěru navázaného na udržitelnost může klient použít peníze klidně na provozní financování, ale společnost se zaváže, že bude během doby splatnosti plnit určitá kritéria udržitelnosti, která půjdou svou ambiciózností nad rámec jejího standardního byznysu. Pokud tyto podmínky plní, dostává od banky bonus v podobě zvýhodněné sazby, v opačném případě je aplikován malus,“ vysvětluje manažer Komerční banky s tím, že primární motivací pro klienta není výše sazby, ale právě vlastní přispění k udržitelnosti. Stejná logika pak platí i u dluhopisů.


V nabídce Komerční banky pro české klienty jsou všechny tyto čtyři produkty. Nejsnazší pro tuzemské firmy, což se odráží i na jejich zájmu, je podle Trachty čerpání zeleného úvěru, kde je i podstatně nižší í riziko greenwashingu. Jako standardu pro určování „zelenosti“ účelu banka nejčastěji používá taxonomii EU, která jasně definuje použití takto poskytnutých peněz. „Máme ale již také prvního klienta, firmu Eurowag, který čerpáúvěr vázaný na cíle udržitelnosti,“ říká Trachta, a přidává i – se svolením klienta - zajímavé podrobnosti kolem poskytnutí tohoto úvěru.


„Firma Eurowag pod vedením svého zakladatele a CEO Martina Vohánky msnou a silnou ESG strategii, v níž definuje své cíle v oblasti udržitelnosti. Před poskytnutím úvěru jsme museli prověřit, zda jsou tyto cíle dostatečně ambiciózní a měřitelné, a potéje zakomponovat do úvěrové smlouvy. Opět tam jsou bonusy a malusy na základě jejich plnění. Eurowag se konkrétně zavázal ke snížení vlastních přímých emisí CO2, další cíl je z oblasti diverzity a inkluze, tedy že do roku 2025 budou mít 40 procent žen v managementu. Ten hlavní cíl ale je, že pomocí svých sofistikovaných technologií a s lužeb pro nákladní dopravu sníží uhlíkovou stopu svých klientů přepočtenou na tkm přepravovaného nákladu o 20% do roku 2030. Tohoto cíle by mělo být dosaženo např. lepm plánováním dopravních tras nebo snížením počtu jízd nevytížených kamionů po Evropě,“ předkládá detaily Trachta a dodává, že příprava úvěru trvala několik měsíců - i proto, že úvěr dosahuje na české poměry značné výše přesahujíc 565milionů eur a podílí se na něm několik dalších bank.


Jak přesně vypadá prověřování, zda jsou cíle deklarované zájemcem o úvěr dostatečně ambiciózní? Čím je poskytování zvýhodněných půjček pro subjekty, které plní podmínky takto sjednaných úvěrů, zajímavé pro banky? A jak moc Česko drží krok v poskytování udržitelného financování se zeměmi západní Evropy? Sledujte video zde.

Comments


bottom of page