top of page

HAVEL & PARTNERS se stala součástí United Nations Global Compact

HAVEL & PARTNERS navazuje na řadu svých aktivit v oblasti ESG a je první advokátní kanceláří na českém trhu, která se připojila k iniciativě United Nations Global Compact. Ta sdružuje celkem 15 tisíc společností a další 4 tisíce nepodnikatelských subjektů z více než 160 zemí, které se zavázaly k budování udržitelné budoucnosti.

 

Projekt United Nations Global Compact patří k nejvýznamnějším mezinárodním platformám, které se zasazují o dodržování zásad udržitelnosti a rovnosti v oblastech lidských práv, práce, životního prostředí a boje s korupcí. Opírá se přitom o deset principů, jež považuje za základní stavební kameny pro svou misi dosáhnout změny na globálním trhu směrem k lepším ekonomickým a sociálním podmínkám, efektivnější mezinárodní spolupráci, míru a rozvoji.


K uvedeným principům se přihlásila také HAVEL & PARTNERS, která coby lídr česko-slovenského právního trhu vnímá udržitelnost jako jedno z klíčových témat současnosti a zároveň jako výzvu i příležitost pro klienty, kterým v této souvislosti poskytuje odborné poradenství.

„Tato témata intenzivně řešíme nejen s našimi klienty, ale zároveň i uvnitř kanceláře. V HAVEL & PARTNERS si plně uvědomujeme, že je nezbytné aktivně přispět k udržitelnému fungování, rovnosti či boji proti korupci. Proto jsme se také připojili k projektu OSN, jenž se zasazuje o dodržování zásad, které patří mezi naše firemní hodnoty a jsou dlouhodobě nedílnou součástí naší firemní kultury,“ říká partnerka kanceláře Veronika Dvořáková.

HAVEL & PARTNERS je také zakládajícím členem platformy s názvem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, která podporuje snižování uhlíkové stopy v České republice a motivuje české firmy ke startu aktivit, jež budou přispívat k jejich přechodu na udržitelné modely fungování.

Tisková zpráva zde.


Comments


bottom of page