top of page

Generali: Udržitelné podnikání pomáhá životnímu prostředí i firmám

Udržitelné podnikání není jen módním výstřelkem, ale stále silnějším trendem, které efektivně přispívá k boji s klimatickou krizí. Dříve raritní segment, jenž klade důraz na ochranu životního prostředí, minimalizaci uhlíkové stopy či cirkulární ekonomiku, se stává novou normou. I v České republice je celá řada firem, které jsou v tomto ohledu velmi inspirativní. Oceňuje je soutěž SME EnterPRIZE.

 

Základním kamenem české ale i evropské ekonomiky jsou malé a střední ppodniky (oblast známá pod anglickou zkratkou Small and Medium Enterprise - SME). Generali Česká pojišťovna mezi nimi v českém kole celoevropské soutěže SME EnterPRIZE hledá firmy, pro které je udržitelné podnikání neodmyslitelnou součástí jejich byznysu. „Cílem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky,“ vysvětluje Petra Nováčková, manažer udržitelnosti v Generali České pojišťovně. Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků ale nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ popisuje Karel Bláha, ředitel pro korporátní a průmyslové pojištění Generali České pojišťovny. SME EnterPRIZE podporuje udržitelné firmy V pořadí druhý ročník soutěže SME EnterPRIZE v Česku odstartoval v březnu. Malé a střední podniky mohou aktuálně své udržitelné podnikání a projekty přihlásit do národního kola soutěže, která se už po několik let koná v dalších evropských zemích. Přihlásit do soutěže je možné vyplněním krátkého dotazníku online na stránkách. A to až do 29. dubna. V polovině června bude jasné, které z přihlášených firem nebo jejich projektů budou oceněny výhrou ve výši až 100 000 korun, mediální propagací a budou se pyšnit tituly vítězů soutěže v udržitelném podnikání. Kromě finanční výhry a titulu získá vítěz českého kola soutěže i možnost účasti na celoevropském vyhlášení výsledků v belgickém Bruselu na podzim. „Udržitelné firmy chceme ocenit a zviditelnit je. Naším cíle je umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele. Už loni se ukázalo, že model soutěže funguje jako vynikající platforma,“ dodává Petra Nováčková. Podle jejích slov se potvrdilo, že v oblasti udržitelnosti máme v Česku mezi podnikateli vynikající zástupce.

Pomoc druhým jako DNA firmy Pro samotnou skupinu Generali, jejíž součástí je i lídr českého pojišťovacího trhu Generali Česká pojišťovna, představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Pomoc místním komunitám byla vždy součástí DNA společnosti. Svoji významnou roli v Česku už několik let hraje klíčová globální aktivita skupiny Generali – totiž The Human Safety Net, kde lidé pomáhají lidem. V České republice se prostřednictvím toho CSR programu Generali Česká pojišťovna zasazuje o zkvalitnění péče v porodnicích, zapojuje se do boje s novorozeneckou asfyxií a podporujeme rodiny, jejichž děti se potýkají se závažnými následky po předčasném porodu. Aktivity se odehrávají i na poli diverzity, rovnosti a začlenění (tzv. DEI). Generali Česká pojišťovna v tomto ohledu spojuje své síly v rámci projektu FinŽeny, který si klade za cíl upozornit na problematiku postavení žen ve společnosti a ve firmách. Více o soutěži zde.

Comentários


bottom of page