top of page

Udržitelnost propsaná v majetkovém pojištění

Program, který jsme vytvořili společně s pojišťovnou Kooperativa, pomáhá obcím v přírodě blízkou obnovou okolní krajiny tak, aby byla více odolná vůči extrémním projevům počasí, říká Marek Mencl, spoluzakladatel designérského a inovátorského studia Pábení.

 

Na jaký projekt vaší společnosti z oblasti udržitelnosti jste obzvlášť hrdí a proč?

Společně s pojišťovnou Kooperativa jsme během tří let vymysleli, v pilotním roce ověřili a následně rozšířili prevenční program v rámci majetkového pojištění obcí. Ten municipalitám pomáhá s přírodě blízkou obnovou okolní krajiny tak, aby byla více odolná vůči extrémním projevům počasí. Program tak prospívá nejen životnímu prostředí a lidem, ale i byznysu pojišťovny, protože dává poměrně tradičnímu produktu, jako je pojištění majetku, novou - udržitelnou vrstvu. 


Vidíte v zahraničí nějakou iniciativu z oblasti udržitelnosti, kterou byste rád/a přinesl/a do českého prostředí?

Doughnut Action Lab - mezinárodní síť místních skupin, která na konceptu Doughnut Economics, tedy regenerativní ekonomiky, usiluje o spravedlivou transformaci. Skrze vzdělávací i strategické iniciativy tak pomáhá významných světovým metropolím, městům ale i soukromým firmám hledat cesty, jak dostat principy udržitelnosti z okraje do jádra jejich fungování. V Česku tuto iniciativou zastřešuje spolek Doughnut Czechia. 댓글


bottom of page