top of page

Firmy, které opomíjejí ESG, nemohou dlouhodobě obstát v konkurenci

Petr Šimčák se jako investiční ředitel společnosti Amundi Czech Republic Asset Management na udržitelnost hodně dívá optikou investorů. Společnost,  která znečišťuje prostředí, špatně zachází se zaměstnanci a má špatné řízení, podle něj  jednoduše nemůže mít dlouhodobě konkurenční výhodu a její finanční výsledky budou podprůměrné.

 

Co bude ve vašem oboru hlavním udržitelným trendem roku 2024?

Z pohledu udržitelných trendů jsou to především investice do sodíkových baterií, umělé inteligence, výroby zelené oceli, pokročilé technologie pro zachycování a ukládání uhlíku, vývoj alternativních paliv, jako je například letecké palivo SAF a další. Za velmi zajímavé považuji také fondy, jejichž strategie mají na jednu stranu nízké ESG skóre, ale současně mají adekvátní plán, jak toto skóre zvýšit. 


Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

ESG reporting vnímám jako příležitost ke zvýšení transparentnosti u nefinančních parametrů, které slouží zejména pro risk management. 


Veřejná debata o udržitelnosti se hodně točí kolem dopadů na životní prostředí, tedy pomyslného písmene E ze zkratky ESG. Je podle vás věnována dostatečná pozornost i sociální odpovědnosti skryté pod písmenem S?

Tempo vývoje jednotlivých kritérií ESG se může lišit, nicméně investoři by neměli opomíjet žádný z jeho aspektů. Sledování sociálního fungování společnosti je stejně důležité jako sledování enviromentálních aktivit a kvality řízení. Sociální pilíř obecně sleduje vztahy se zaměstnanci a se zákazníky, řeší tedy zdraví a bezpečí na pracovišti, genderovou nerovnost, ochranu soukromí, zacházení s uživatelskými daty a podobně. Neadekvátní sociální politiky nebo problémy ve fungování společnosti mohou pro investory představovat riziko a negativně ovlivnit výkonnost společnosti a její hodnotu. Firmy, které se dobře starají o své zaměstnance, rozvíjejí inkluzivní pracovní prostřední, podporují diverzitu, mají tendenci dosahovat lepších výsledků v dlouhodobém horizontu. 


Jak může každý jednotlivec najít rovnováhu mezi moderním životním stylem a udržitelnými hodnotami?

Pojmu to skrze zúženou optiku investora. ESG kritéria musí doplňovat finanční kritéria. Takže aby akcie byla zařazena do portfolia, musí jít o tržního lídra s dostatečnou finanční silou a schopností generovat volné cash flow. K ESG pak filosoficky – firma, která znečišťuje prostředí, špatně zachází se zaměstnanci a má špatné řízení, jednoduše nemůže mít dlouhodobě konkurenční výhodu a bude mít podprůměrné finanční výsledky.


Jaké předsevzetí jste si dal/dala v udržitelnosti do nového roku?

Předsevzetí si většinou nedávám. Ale mimo investiční proces se v rámci Amundi celoročně snažíme podporovat místní a udržitelné projekty. Zapojujeme se do dobrovolnických aktivit, jako je sázení stromků, a spolupracujeme s Nadací Partnerství, jednou z největších českých ekologických nadací, která se zaměřuje na posílení ochrany životního prostředí. Společně se také aktivně věnujeme třídění odpadu, recyklaci použitého textilu, veřejnému úklidu ve spolupráci s organizací Ukliďme Česko, omezujeme služební cesty a věnujeme zvýšenou pozornost úspoře energií. 

 


Petr Šimčák 

Od dubna 2021 působí jako investiční ředitel ve společnosti Amundi Czech Republic Asset Management. Před spojením společností Amundi a Pioneer Investments vykonával pozici ředitele obchodu v Pioneer Investments ČR. Dříve působil také jako investiční konzultant ve společnosti MONECO a zástupce šéfredaktora oborového časopisu FOND SHOP. Petr Šimčák absolvoval řadu kurzů prestižní České finanční akademie v oboru portfolio managementu, risk managementu, alokace zdrojů, analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal certifikát CFA. Své ekonomické vzdělání si v roce 2015 doplnil o magisterský titul z psychologie, který získal na Masarykově univerzitě v Brně.

Comments


bottom of page