top of page

Finanční zdraví je základním předpokladem udržitelnosti firem i jednotlivců


Petra Ondrušová, která ve Spořitelně zastává funkci manažerky pro udržitelnost (Chief Sustainability Officer).

Pouze finančně zdravý jedinec nebo firma mohou dlouhodobě prosperovat. Posilování předpokladů pro udržení dlouhodobé prosperity se stalo strategickou prioritou pro jednu z největších domácích bank – Českou spořitelnu. Aspekt udržitelnosti, který je v poslední době stále častěji skloňován zejména v souvislosti se snižováním uhlíkové stopy a uplatňováním principů ESG, tak nabývá další rozměr a je potřeba jej řešit komplexně, uvádí v livestreamu projektu [ta]Udržitelnost Petra Ondrušová, která ve Spořitelně zastává funkci manažerky pro udržitelnost (Chief Sustainability Officer).

 

Dekarbonizace a snižování dopadů na životní prostředí jsou pro Českou spořitelnu stěžejní při poskytování nových úvěrů. Banka nejenže poskytuje financování k „zelené“ transformaci firem, ale také klade velký důraz na efektivní poradenství."Hlavním atributem naší strategie je finanční zdraví, naše poradenství je tedy zaměřené právě na posilování finanční kondice klientů. Jeho součástí může být třeba zvyšování energetické efektivity, které má příznivý dopad na životní prostředí i ekonomiku firmy," uvedla Petra Ondrušová. Zároveň zdůraznila, že transformace směřující k posílení udržitelnosti by se neměla omezovat jen na environmentální otázky a také by neměla být limitována krátkodobým růstem nákladů. „Důležité pro rozvoj firem není jen to, co je dnes nebo co bude zítra. Zásadní je zohlednit, aby firmy měly vytvořené podmínky k dlouhodobému posilování vlastní konkurenceschopnosti a prosperity,“ zdůrazňuje Petra Ondrušová.


Ukázkou komplexního přístupu České spořitelny k oblasti ESG je projekt výstavby nové centrály banky. Ta vyroste během následujících čtyř let v nové pražské čtvrtí Smíchov City. Pro nový kampus chce banka získat ty nejlepší certifikáty, jakých dnes nemovitost může dosáhnout. "Celá budova je designována a navržena tak, aby odolávala teplotám - 19 až +43 stupňů Celsia," zmínila Petra Ondrušová. Počítá se s využitím tepelných čerpadel, součástí projektu jsou rezervoáry na dešťovou vodu, zelené terasy, vlastní lesní školka nebo včelí úly. Uhlíková stopa z vlastního provozu bude oproti stávajícímu sídlu na Praze 4 výrazně nižší. Největší výzvou přitom bylo koncipovat stavbu tak, aby zohledňovala i očekávaný budoucí vývoj a nové požadavky.


I proto se Spořitelna neomezila jen na environmentální pohled, ale i na dopad na společnost. "Projekt nové centrály je pro nás krásná příležitost. Na Smíchově vznikne celá nová městská čtvrť a my pomůžeme městu ji rozvinout," říká Petra Ondrušová. Spořitelna chce například přispívat k budování komunit, takže v projektu počítá třeba s místy pro kulturu a setkávání.


Součástí pojetí udržitelnosti ze strany České spořitelny je také řízení firmy a jejího vnitřního života. "Pevně věřím, že nadšeni budou z nové centrály i naši zaměstnanci," řekla Petra Ondrušová. Celý koncept je totiž podle ní pojatý tak, aby spolu lidé ve firmě mohli otevřeně komunikovat a spolupracovat. Nejde o typické kanceláře nebo naopak o open space. "Mimo jiné tam bude něco, čemu říkáme sociální schodiště, kdy procházíte budovou a máte možnost vidět, co se na každém patře děje. Vznikají tak propojovací zóny," popsala manažerka s tím, že celé řešení by mělo výrazně zlepšit pohodu zaměstnanců.


Tak jako nová centrála může prospět rozvoji jedné městské části a tamním komunitám, má spořitelna ve své ESG strategii i projekty a aktivity se společenským dopadem ve výrazně větším měřítku. Například vytvořila samostatné oddělení sociálního bankovnictví, jehož cílem je podpora sociálních podniků napříč republikou. "V rámci této iniciativy máme i cíle zaměřené na edukaci a pomoc těmto podnikům, jak fungovat udržitelně," nastínila další příklad propojování Petra Ondrušová. Mimo to banka založila novou dceřinou společnost, která se zaměřuje na budování dostupného bydlení. To je v Česku vzhledem k rostoucím cenám bytů problémem pro stále více lidí. Nové nájemní byty budou určené pro pracovníky v profesích klíčových pro rozvoj daného regionu, jako jsou lékaři, učitelé či policisté.

 

Proč je třeba udržitelnost polidšťovat? Která část byznysu celé řady firem má takovou perspektivu, že k ní chce přední tuzemská banka napřít pozornost? Co je v rámci ESG agendy cvičení, u kterého se zapotíte, ale prospěje vám? Sledujte celý rozhovor s Petrou Ondrušovou.


Comentarios


bottom of page