top of page

ESG Skupiny ČEZ zvítězilo v prestižní soutěži v Londýně

Ředitelka udržitelnosti Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová uspěla v mezinárodní soutěži Women in Governance, Risk and Compliance. V klání žen zaměřených na oblast správy firem, řízení rizik a soulad s legislativou vybojovala pro ČEZ první místo v kategorii ESG Manažerka roku.

 

Přes 400 nominovaných žen v celkem 13 kategoriích, to je celosvětová soutěž Women in Governance, Risk and Compliance organizovaná Světovým fórem GRC. V letošním ročníku zvítězila v kategorii ESG Manažerka roku 2022 vedoucí udržitelnosti Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová. Porota ocenila mimo jiné významný posun Skupiny ČEZ v mezinárodním ESG hodnocení a také důraz na jasné udržitelné cíle.


Principy ESG (tedy to, jakým způsobem se firma chová k životnímu prostředí, ke komunitám, zaměstnancům a zda je transparentně řízena) zakomponovala Skupina ČEZ přímo do své byznys strategie před dvěma lety, kdy vyhlásila Vizi 2030 – Čistá Energie Zítřka. Klíčovou součástí vize jsou zejména ambiciózní dekarbonizační tempo, výrazného posunu směrem k větší udržitelnosti chce ale ČEZ dosáhnout i v dalších oblastech.


Plnění jednotlivých cílů může kdokoli včetně široké veřejnosti sledovat prostřednictvím ESG Data knihovny na webu Skupiny ČEZ, která obsahuje přes 700 číselných údajů. Od vyhlášení Vize 2030 se Skupina ČEZ v mezinárodním ESG ratingu posunula mezi nejlepší třetinu energetických společností, v letošním roce chce být mezi pětinou nejlepších.


„Těší mě, že v ESG je ČEZ čím dál tím víc vidět. V rámci České republiky patříme k průkopníkům, kteří udávají směr i ostatním, systematicky jsme první českou firmou, která se připojuje k nejrůznějším globálním standardům a iniciativám. V ESG se ale posouváme tak rychle dopředu, že se směle můžeme porovnávat i s těmi největšími evropskými energetikami,“ uvedla Kateřina Bohuslavová.


Světové fórum GRC (Governance, Risk and Compliance World Forum) organizuje od roku 2021 speciální soutěž Women in GRC pro ženy-manažerky činné v této oblasti, s cílem oslavit jejich úspěch v prostředí, kde stále výrazně dominují muži, podpořit je v dalším kariérním růstu a dát je za vzor dalším generacím dívek.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Comentarios


bottom of page