top of page

Energetická společnost ČEZ vydala emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost

Skupina ČEZ v rámci střední a východní Evropy jako první energetická společnost s investičním ratingem vydala emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost. Tedy vlastně dluhopisy vázané na závazek společnosti snižovat skleníkové emise. V případě ČEZ ať už omezením závislosti na uhlí či rozvojem obnovitelných zdrojů. V případě nesplnění stanovených cílů může toto financování vyjít společnost dráže, potažmo držitelé dluhopisů mohou získat vyšší výnos, než v „základu“.

 

Kupón byl u dluhopisů stanoven na 2,375 procent. V případě, že však ČEZ nesplní do 31. prosince 2025 cíl intenzity emisí skleníkových plynů ve výši 0,26 tun CO2/MWh, bude to mít za následek navýšení kuponu vypláceného při splatnosti o 0,75 procent. Tedy v roce 2027, když dluhopisy byly vydány jako 5leté. Pro srovnání k produkci emisí lze zmínit, že dle dostupných údajů hodnota průměrných měrných emisí z elektřiny vyrobené ve zdrojích skupiny ČEZ v roce 2019 činila 0,36 tun CO2/MWh. O rok dříve to bylo 0,39 tun a ještě v roce 2016 pak 0,48 t CO2/MWh. Cílem skupiny ČEZ je dle dřívějších prezentací snížit produkci CO2 na každou vyprodukovanou MWh elektřiny na 0,16 v roce 2030. Doplnit lze, že v segmentu dusíku cíluje snížit emise z 23 kt v roce 2019 na 7 kt v roce 2030, emise SO2 pak z 21 kt na 3 kt.


Dluhopisy v objemu téměř 15 mld. korun


Dluhopisy ČEZ nabídl v rámci svého Euro Medium Term Note programu (EMTN). Ten mu umožňuje prostřednictvím holandské dceřiné společnosti CEZ Finance B.V. získat na financování v souhrnu až 8 miliard EUR, tedy v aktuálním přepočtu až 196 miliard korun. Aktuální emise byla úspěšně prodána v objemu 600 milionu EUR, v přepočtu 14,7 miliard korun. Fyzické dokončení transakce se plánuje na 6. dubna. Emise nebyla prodána za celou nominální hodnotu, resp. každý dluhopis byl prodán za emisní cenu 99,595 %. Jak společnost uvedla, tedy 135 bazických bodů nad referenční mid-swap sazbou.


Celý EMTN program má primárně manažersky na starosti skupina Citigroup, na současné transakci se navíc podíleli například Barclays, Erste, Deutsche Bank či Raiffeisen Bank.


Dluhopisy ČEZ


Podobně jako již loni, končí letos společnosti ve výrazném objemu splatnost dluhopisů. Nově vydávané dluhopisy tak mohou zřejmě posloužit na jejich refinancování. Jak plyne i níže z grafu, z údajů platných k 31. 12. 2020, větší objemy splatných dluhopisů má pak společnost až v roce 2025 a 2026. Pro zajímavost lze zmínit, že v příštím roce bude splatnost první tranše dluhopisů vydaných v roce 2011 neobvykle v japonských jenech. První emisi dluhopisovou v japoneských jenech však ČEZ upsal již v roce 2008. Tehdy rovnou jako 30letou, resp. splatnost byla stanovena dokonce až na rok 2038.


Článek byl vyplývající z tiskové zprávy skupiny ČEZ vyšel zde.


Comments


bottom of page