top of page

Druhý život pro nechtěné věci. Reuse centra zachraňují před vyhozením statisíce předmětů ročněHledají nové využití pro věci, které by jinak zbytečně skončily ve sběrném dvoře. Šetří městům a obcím peníze za skládkování. Poskytují materiální pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi, ale také zaměstnávají lidi se znevýhodněním. V Česku se rozvíjejí takzvaná reuse centra. Efektivitu jejich činnosti za rok 2022 měřil pilotní projekt České federace nábytkových bank a reuse center (Reuse federace). Výsledky ukázaly, že díky 11 zapojeným organizacím našlo nové využití 224,9 tisíce předmětů a do sběrných dvorů nedoputovalo 461 tun potenciálního odpadu.

 

„Výsledky za rok 2022 nás nepřekvapily, ale potěšily,“ uvedla Jitka Hofmanová, projektová manažerka Reuse federace. Cílem bylo podle ní nastavit takový systém evidence a měření dopadu reuse center a nábytkových bank, aby byl jednotný, použitelný pro většinu provozů a měl vypovídající hodnotou. Na pilotní fázi projektu spolupracovala pětičlenná pracovní skupina, která byla složena z reuse centra OZO Ostrava, českobudějovického Kabinet CB a z pražského Z pokoje do pokoje. Dále se zapojila Nábytková banka Libereckého a Jihočeského kraje.  Výsledkem je evidenční systém s váhovými koeficienty pro devět kategorií s 95 typy předmětů. Kromě váhy předmětů zachráněných před vyhozením za každou organizaci je evidován například i počet provedených oprav a vzdělávacích akcí. U nábytkových bank je pak klíčové sledování počtu lidí, kteří dostali materiální pomoc.

 

„Za rok 2022 nám poskytlo data 11 organizací z celé ČR. Z těchto statistik například víme, že společně odklonily 461 tun věcí před sběrnými dvory, opravily 2123 předmětů, zejména kusů nábytku, a materiálně podpořily téměř tři tisíce lidí,“ komentovala výsledky pilotního měření Jitka Hofmanová. Sumu, kterou města a obce ušetřily za likvidaci odpadu, statistika Reuse federace vyčíslila na 1,6 milionu korun. Do pilotního měření se přitom zapojila jen menší část reuse provozů, kterých je v současnosti podle Hofmanové v Česku evidováno přibližně sto a jejich počet stále roste. "Souhrnný dopad těchto organizací může být v budoucnu opravdu zajímavý,“ podotkla.

 

Reuse federace je organizace, která prostřednictvím svých členů řeší prevenci vzniku a snižování množství odpadu v České republice. Již třetím rokem podporuje reuse provozy v jejich fungování, snaží se nastavit vhodné podmínky pro jejich vznik a provoz v rámci celé republiky a vytvořit síť krajských nábytkových bank. „Měření efektivity činnosti reuse center a nábytkových bank je důležité nejen pro samotné provozovatele, ale také pro komunikaci se státní správou, veřejností, potencionálními dárci i příjemci použitých věcí,“ uvedla Jitka Hofmanová.

Comments


bottom of page