top of page

Do tří let bude na všech střechách budov E.ON fotovoltaika

Jak se k udržitelnosti staví skupina E.ON? Jak bude vypadat energetika v příštích letech? Zvládnou stávající sítě vlnu instalací fotovoltaiky a tepelných čerpadel? Na tato témata se v úvodním slově konference projektu [ta] Udržitelnost rozpovídal člen představenstva E.GD ze skupiny E.ON David Šafář.

 

Udržitelnost je téma, které firmy v posledních letech zajímá. Skupina E.ON není výjimkou a chce jít příkladem. Pro firmu je ochrana životního prostředí jedním z klíčových zájmů, je to součást jejího byznysu a aktivit. Společnost se intenzivně věnuje tématům jako zelená energie z obnovitelných zdrojů, instalování fotovoltaických panelů na střechy nebo elektromobilita. „Udržitelnou energii si můžeme představit v několika aspektech - jak se bude rozvíjet, jak bude šetrná k životnímu prostředí a klimatu. Naše energetika musí na všechny tyto i další udržitelné aspekty silně reagovat a připravit naše sítě na budoucnost. Vnímáme, že budoucnost bude zelená, decentralizovaná, digitalizovaná a postavená na obnovitelných zdrojích. V letošním roce jsme si ustanovili ESG jako klíčový pilíř strategie, který bude zásadní do budoucna, a naše aktivity tímto směrem směřovat a posílit,“ vysvětluje Šafář.


Distribuční firma E.GD, která spadá pod mezinárodní společnost E.ON, v Česku distribuuje elektřinu a plyn. Na starosti má také modernizaci a obnovu distribučních sítí. „Došlo k významnému navýšení distribuční sítě a investic do nich. Silně investujeme do sítí středního a silného napětí. Důvod je jednoduchý. Zákazníci žádají zapojení fotovoltaik, tepelných čerpadel a dobíjecích stanic. Naši klienti chtějí vyrábět elektrickou energii v klidu domova,“ říká Šafář. S investicí do distribučních sítí souvisí i digitalizace této oblasti a fakt, že zákazníci chtějí mít informace o své spotřebě a to jim umožní online komunikace, kde si mohou optimalizovat podmínky ve svých domácnostech.


Energetickou efektivitu podporuje i rezort průmyslu a obchodu. Ministerstvo se společností podepsalo dohodu, která se snaží motivovat zákazníky k zelené energii a ukazuje jim, kde mohou ušetřit elektrickou energii, a snížit si tak účty. „Na zmíněnou dohodu s ministerstvem navazuje i další projekt, který se týká chytrého měření. V následujících letech bychom chtěli naistalovat do domácností chytré elektroměry, díky kterým si zákazník dokáže porovnat hodnoty o spotřebě. Na to se navazují další projekty a produkty pro naše zákazníky,“ upřesňuje Šafář.


Začínat by se mělo u sebe, a tak E.ON chystá vlastní udržitelné projekty uvnitř firmy a pro zaměstnance. „Veškeré střechy našich budov chceme obsadit fotovoltaickými panely, abychom si dokázali vyrobit energii přímo v místě spotřeby. Od roku 2025 chceme mít veškeré naše budovy s těmito prostředky,“ říká Šafář, který dodává, že i malé dílčí projekty jako minimalizace tisknutí nebo zrušení PET lahví ve firmě mohou do budoucna pomoci. Společnost E.ON také již dvanáctým rokem každoročně pořádá soutěž E.ON Energy Globe. Ocenění získávají projekty, které šetří energii, chrání přírodu a pomáhají k dlouhodobě udržitelnému životnímu stylu.


Záznam debaty naleznete zde.

Comments


bottom of page